Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var inrikesministeriet som till en början beslutade att förbjuda organisationen på grund att den bedrev verksamhet som uppmuntrade till hat och bröt mot den slovakiska konstitutionen.

Men enligt högsta domstolen fanns det inte tillräckliga skäl att förbjuda organisationen.