Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det gillade inte näringslivet. Därför bestämde vi oss för att ta tillbaka den dagen. Vi ordnade öppenhetsseminarium runt om i landet - inte minst i en konferenslokal precis bredvid Karl den XII-statyn i Kungsträdgården i Stockholm, där mörkrets krafter brukade samlas.

Många rynkade på ögonbrynen. Varför engagerar sig företagen i sådana här frågor, undrade en del.

Det är egentligen inte så konstigt. Sveriges företagare har ett starkt egenintresse i att bevara öppenheten mot omvärlden, på flera olika sätt. Vi behöver tillgång till utländska marknader för våra produkter och vi behöver kunna köpa insatsvaror från andra länder. Inte minst behöver företagen tillgång till alla de människor som vill komma till Sverige och arbeta.

Men det är också så att näringslivet fungerar bäst i ett öppet och tillåtande samhällsklimat. Forskaren Richard Florida har visat att toleranta samhällen fungerar mycket bättre än intoleranta sådana. Det är därför viktigt att försvara öppenhetens värde som sådant.

Och på senare år har det varit glest med rasister runt statyn i "Kungsan" den 30:e november. Det är vi glada för och stolta över.

Två frågor vi jobbar med på Svenskt Näringsliv är ökad arbetskraftsinvandring och förbättrad integration på arbetsmarknaden. Vi väntar nu på att regeringen ska leverera beställningen från riksdagen om ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring, ett förslag som vi starkt bidrog till att få igenom.

Vi är också glada för att det inte blev något beslut om övergångsregler för arbetstagare från de nya medlemsländerna.

När det gäller förbättrad integration av invandrare på arbetsmarknaden har det gått mindre bra. Och det är farligt. En misslyckad integration skapar grogrund för främlingsfientlighet, vilket hotar det öppna samhället.

Vissa menar att det beror främst på diskriminering. Och visst finns det fördomar också hos företagare – det finns det i alla samhällsgrupper. Men fördomar kan inte vara huvudförklaringen till att arbetslösheten är högre bland invandrare än bland infödda svenskar. Undersökningar visar att Sverige är bland de mest toleranta länderna i Europa när det gäller attityder mot invandrare samtidigt som vi är näst sämst på att få invandrare i jobb. Frågan om hög arbetslöshet bland invandrare låter sig alltså inte reduceras till en fråga om diskriminering.

Företagare är först och främst intresserade av att verksamheten går bra. I dagens konkurrensutsatta situation har de inte råd att göra skillnad på människor beroende på deras bakgrund, utan ser till kompetens. Och det kan ofta vara svårt att avgöra kompetens hos någon vars bakgrund man inte är säker på. Därför måste trösklarna för att ta sig in på arbetsmarknaden sänkas. I länder där trösklarna är lägre fungerar integrationen mycket bättre än i Sverige.

Man ska också komma ihåg att på 1960-talet, när det gick bra för Sverige, var sysselsättningsnivån högre bland invandrare än bland infödda svenskar. I kommuner med hög andel företagande, som i Gnosjö, är arbetslösheten bland invandrare obefintlig.

Arbete är grunden för lyckad integration. Jobb skapas i företag. En bättre företagspolitik som skapar fler jobb är därför den bästa integrationspolitiken.