Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Fakta: Folkmord

    Folkmordskonventionen antogs av FN:s generalförsamling 9 december 1948 för att för all framtid förhindra och bestraffa folkmord. Konventionen är bindande för alla stater och definierar folkmord som handlingar som är förövade i "avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan".

    Källa: Forum för levande historia.

– Turkiet blir allt mer pressade, oberoende historiker är rätt eniga om att det var ett folkmord och det kommer fler och fler erkännanden från utländska riksdagar. De försöker höja tonläget med tomma hot. Detta handlar mestadels om ett spel för den egna turkiska väljarkåren, säger David Gaunt till Expo.se.

David Gaunt är professor i historia på Södertörns högskola och har bland annat specialiserat sig på folkmorden av armenier.

Redan när förslaget om att förbjuda förnekelsen av folkmordet på armenier röstades igenom i det franska underhuset reagerade Turkiet. Nu hotar Turkiet Frankrike med sanktioner och med att gå till Europadomstolen. David Gaunt säger att Turkiet reagerar så starkt eftersom landet känner en oro över att ett erkännande av folkmordet på armenier skulle skada den Turkiska självbilden.

– I skolan och i skolböckerna har man i flera generationer lärt sig att turkar är ett allt för fint folk för att kunna ha begått sådana handlingar. Då är det väldigt svårt att vrida tillbaka klockan. Men de flesta turkar vet att det har begåtts ett folkmord för de har sådana berättelser i familjerna och de har börjat prata mer öppet om det, säger Gaunt.

Det är svårt att fastställa exakt hur många armenier som dödades 1915 men siffror från Forum för levande historia talar om att en miljon armenier dödades vilket utgjorde hälften av den armeniska befolkningen i landet. De flesta av de som överlevde flydde landet. Folkmordet drabbade även flera andra minoritetsgrupper och hundratusentals kristna assyrier, syrianer och kaldéer fick sätta livet till.

1985 meddelade Europaparlamentet och FN att det Ottomanska rikets massdödande av armenier 1915 betraktas som ett folkmord. 2010 erkändes det av Sverige.

Turkiet hävdar att flera hundra tusen dog i krig och svält.

David Gaunt säger att det är viktigt att erkänna att det var ett folkmord som begicks eftersom det handlar om ett kollektivt trauma för de grupper som drabbats, men även att ett erkännande hade gynnat Turkiet..

– Historikerna har fått tillgång till material och materialet är ganska otvetydigt. Det hade varit en enorm lättnad för Turkiet att erkänna, men det är ett sådant oerhört motstånd mentalt att ta det steget, säger Gaunt.

Att i Frankrike förneka folkmordet på armenierna kommer kunna leda till ett års fängelse och böter på närmare 400 000 kronor. Innan lagen helt går igenom måste presidenten underteckna den.