Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Debatten inleddes under tisdagskvällen med ett tal av justitieministern Michele Alliot-Marie. Där sade hon bland annat att traditionen att täcka sitt ansikte är oförenligt med franska värderingar. Hon menar att lagförslaget inte handlar om varken religion eller säkerhet, utan helt enkelt att livet i Frankrike "levs med synligt ansikte".

Böter och undervisning

Om förslaget blir lag kommer det påverka de runt 2000 kvinnor i Frankrike som bär niqab eller bruka. Då kan de som påträffas med täckt ansikte på offentlig plats tilldömas böter på motsvarande runt 1500 kronor och kan även dömas att delta i undervisning om franska värderingar.

Lagen riktar sig även mot de makar eller pappor som tvingar kvinnliga familjemedlemmar att bära slöja som täcker ansiktet. De kan få böta upp till omkring 300 000 kronor och upp till ett år i fängelse för lagöverträdelse.

Enligt BBC räknar man med att förslaget röstas igenom med stor majoritet på tisdag i nästa vecka. Socialistpartiet, som visserligen håller med regeringen om att burkan inte har någon plats i det offentliga, har ändå beslutat att avstå omröstningen helt och hållet då partiet anser att förbud är fel väg att gå.

Europarådet kritiserar

För ett par veckor sedan enades Europarådets ledamöter om en resolution som kritiserar föreslagna burkaförbud. Rådet anser att de föreslagna förbuden strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

LÄS: Europarådet motsätter sig burkaförbud