Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag är förvånad över att det hände så snabbt och att jag inte hann reagera, säger Anita Bjärgvide om överfallet.

Överfallet är den hittills mest våldsamma i en lång rad hotfulla incidenter som Anita Bjärgvide och andra medarbetare i Exit Motala utsatts för under det senaste året. I slutet av februari i år avlossades ett skott från ett kulvapen mot Exits bil och någon månad tidigare hittade Anita Bjärgvide ett hagelgevär placerat under samma bil. Tidigare har möteslokalen vandaliserats och medarbetare i organisationen mordhotats.

De många incidenterna har inneburit att man från Exit Motalas sida upplevt ett växande hot. De menar även att polisen på orten under lång tid och trots upprepade incidenter inte tagit denna hotbild på allvar. Då Bjärgvide till exempel hittade ett hagelgevär vid bilen fick hon rådet från en polisman att “slänga bort vaptnet”.

Helgens misshandel har polisanmälts och utredningen har påbörjats. Polisen har nu agerat på ett annat sätt säger Anita Bjärgvide:

– Det var annorlunda denna gång. Polisen har nu tagit detta på allvar.

Fram till nu har myndigheter i Östergötland stått relativt handfallna och inte tyckts veta hur de ska hantera hotbilden mot Exit, med följden att ingen riktigt vågat ta tag i det som hänt.

– Det finns en rädsla för att ta debatten på lokal nivå och efter tidigare incidenter har de varit ganska tysta, säger Anita Bjärgvide.

Hon hoppas nu att kommunpolitiker och andra organisationer som är verksamma inom området gör något på ett regionalt plan. Problemet har varit att om det hänt något i Motala så har de i Linköping inte velat ta i det, trots att det ofta är samma personer som är inblandade.

– Det är hemskt att det ska behöva hända en sån här sak innan något händer. Nu måste myndigheterna åtminstone ta fram ordentliga handlingsplaner mot rasism.

Bjärgvide tycker att det är fruktansvärt att människor ska behöva vara rädda när de arbetar med den typ av frågor som de gör i Exit Motala, samtidigt som nazister tycks ha frikort att göra precis som de vill. Hon tror också att Exit Motala i alla fall inledningsvis kommer att bli lidande av det som hänt.

– Kortsiktigt kan det få effekten att folk drar sig för att söka sig till Exit eftersom de är rädda för att bli trakasserade och halvt ihjälslagna. På lång sikt vill jag tro att det här kan leda till att folk börja tänka, säger Anita Bjärgvide.

CECILIA ENGLUND

Exit Motala har sedan 1999 arbetat med avhoppade nazister och rasister på ideell basis. Föreningen har även verksamhet för avhoppade flickor som varit med eller kring rasistiska organisationer och pojkar med invandrarbakgrund som hoppat av kriminella gäng, samt verksamhet för asylsökande som bor i Motala. Verksamheten sker både på lokal, regional och nationell nivå och har haft stort stöd från kommun och myndigheter.

Exit Motala har inget med Exit Fryshuset i Stockholm att göra. Nyligen har Anders Carlberg på Fryshuset skrivit brev till Exit Motala och krävt att de upphör med att bedriva verksamhet med avhoppade nazister under namnet Exit, eftersom Fryshuset har patent på namnet.