Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Du har varit med i många valrörelser och har ett bra jämförlesematerial. Vad skulle du säga är utmärkande i den här valrörelsen?
Det utmärkande är att regeringsfrågan och blockpolitiken står i vägen för allt annat, på ett sätt som det inte har gjort tidigare.

Är det ett problem för ett parti som Feministiskt Initiativ?
Det är ett demokratiskt problem över huvud taget. Politiken blir utslätad och det finns ingen ideologisk debatt, inga politiska sakfrågor. Istället talas det om någon form av dagsform för det ena eller andra blocket. Många har dessutom svårt att skilja blocken åt och det blir bara ett val av statsminister.

Det här tror jag kan få till följd att många tänker att "det där är det politiska etablissemanget som håller på och det rör inte mig". Får man den typen av uppfattningar så är det lätt att det ger utrymme för högerpopulistiska grupperingar som är mot etablissemanget, som formulerar sig i termer av vi och dom. Det gör ju Sverigedemokraterna.

Hur mycket avtryck har Sverigedemokraterna gjort i valrörelsen så här långt?
De har hjälpt till att, genom sin närvaro, cementera blockpolitiken ännu mer. Sedan kan vi se utspel från andra partier som tenderar att fiska i de här lite grumliga vattnen. Till exempel det som Nyamko Sabuni kom med för några dagar sedan, som bland anat gick ut på att invandrare ska få kortare föräldraledighet och jobb med lägre lön. Det är ju helt huvudlöst.

Hur förhåller sig de andra partierna till Sverigedemokraterna?
Ett avståndstagande som innebär att man inte tar partiet på allvar. Det som jag tycker är farligt med Sverigedemokraterna är att de inte är uppbyggda som liknande partier i andra länder som är beroende av en person. Sverigedemokraterna bygger folkrörelser vilket betyder att även om Jimmie Åkesson försvinner som partiledare så finns partiet kvar.

Jag tycker man måste diskutera de här frågorna och vi måste visa på att Sverigedemokraterna inte är ett enfrågeparti. De har ju politik för alla områden och det är en politik, särskilt när det gäller jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, som för oss ljusår tillbaka i tiden.

Hur förhåller du dig till Sverigedemokraterna?
Jag ska debattera med Jimmie Åkesson i Agenda, och det är ett reslutat av att att frågan har diskuterats. Jag menar att de som tjänar mest på att Sverigedemokraterna inte får komma fram med hela sin politik, det är Sverigedemokraterna själva.

Men det är inte alldeles självklart att debattera med dem, en del vill inte dela podium med dem?
Jag tycker det förhållningssättet gynnar dem, då får de extra glans på sin martygloria. Dessutom för det förhållningssättet med sig att man inte ska debattera med några partier utanför riksdagen. Då får man inte med det ideologiska motståndet.

Sverigedemokraterna får ofta kritik för att de är ett enfrågeparti som hela tiden delar in samhället i svenskar och invandrare. Man skulle kunna säga samma ska om Feministiskt initiativ, att det är ett enfrågeparti som hela tiden delar in samhället i män och kvinnor?
Nej så är det inte, könsuppdelningen är en plattform som genomsyrar hela vårt samhälle. Att vi dras med den typen av fördomar och maktanspråk får ju konsekvenser i samtliga politikområden. Vi tittar på alla politikområden, med genusglasögonen på näsan, och konstaterar att det ser olika ut för kvinnor och män. Då måste vi adressera våra förslag så att de speglar den olikheten och ojämlikheten.

Men en sverigedemokrat skulle ju säga att det är just invandringen och skillnaden mellan svenskar och invandrare som är det stora problemet?
Det stämmer inte. Vi kan ju inte ha en transportpolitik som bygger på att vi har olika mönster mellan svenskar och invandrare till exempel.

I Feministiskt initivativs valmanifest står att "vi lovar att vara Sverigedemokraternas kraftfullaste motståndare såväl i valrörelsen som i riksdag, kommuner och landsting." Hur uppfyller ni det löftet?
Genom att debattera frågorna och ta debatten med dem. Vi har som utgångspunkt jämställdhet och antidiskriminering och universella mänskliga rättigheter så på det viset är vi Sverigedemokraternas ideologiska motpol. Det är en utgångspunkt som riksdagspartierna saknar idag och det gör dem oförmögna att ta i de här frågorna.

En fråga som har varit brännhet under en längre tid nu är burkans vara eller icke vara. Hur ställer du dig i den frågan?
Jag uppfattar att det är intressant att man diskuterar kvinnors klädsel. Det är ett uttryck för kvinnors position nämligen att vara positionerade i förhållande till män och mäns maktanspråk. Det är ju både slöja och burka ett uttryck för. Men vi når ju inte kvinnors frigörelse genom att stänga in dem så att de inte kan gå ut. Jag vill inte ha något förbud.

Kan du ändå förstå kritiken, att slöjan är en signal om mäns förtryck av kvinnor?
Visst kan man uppfatta det som en sån signal. Samtidigt finns det kvinnor som medvetet väljer att klä sig så här. Framförallt är det så att om man vill nå kvinnors frigörelse så når man inte det genom att förbjuda viss klädsel. Då stänger man istället in kvinnor och låser därmed också in konflikterna.

Om nu Sverigedemokraterna sitter i riksdagen efter valet, vad ser du framför dig då?
De kommer väl att sitta där och kommer agera som det riksdagsparti de då är. Det jag hoppas på är att de inte kommer i en vågmästarroll, att de inte får möjlighet att idka politisk utpressning.

En oro är att den politiska situationen ska bli som i Danmark, där Dansk folkepartis inflytande har skiftat hela den politiska debatten?
Det är ju den påverkan Dansk folkeparti har haft och det är en utveckling man måste vara observant på. Det gäller det att våga stå upp för människors lika värde och universella mänskliga rättigheter. Då kommer vi få en annan diskussion om invandring och asylpolitik som mer präglas av mänskliga rättigheter istället för att handla om på vilket sätt vi ska diskriminera.

Vad är det viktigaste argumentet för att inte lägga sin röst på Sverigedemokraterna?
Deras argumentationen, som har närmast fascistiska ideologiska toner, idén om ett folk, ett land, ett språk och en familjetyp - en stenhård norm - gör att vi ökar diskrimineringen i samhället. Det går fullständigt på tvärs mot tankar om respekt för alla människors lika värde och universella rättigheter.