Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Boken "Tomtenissar och internetkrigare" är Leo Sundbergs uppgörelse med sin tid i vad han idag anser vara ett rasistiskt parti. I boken berättar han om sitt politiska engagemang och hur han gick från Kommunistiska partiet, via Socialdemokraterna för att i samband med debatten kring Lavaldomen 2007 söka sig till Sverigedemokraterna. Han blev snabbt en av partiets profiler och var bland annat programledare i Sverigedemokraternas närradiosändningar.

Men i april 2009 lämnade han partiet. I en artikel i Sydsvenskan berättar Leo Sundberg att han efter ett besök i Rosengård började ifrågasätta sin politiska hemvist och till slut lämnade Sverigedemokraterna. Boken innehåller skarp kritik mot partiets ledning. Men Leo Sundberg vidhåller att boken inte ska betraktas som en hämnd på enskilda människor, utan snarare som en kritik mot partiets politiska ståndpunkter och ett försvarstal.

- Det är viktigt för mig att säga att jag inte ställer mig bakom det här partiet, att säga att jag har ändrat mig. Jag har varit ett vänsteralibi för dem, jag har passat väldigt bra ini deras bild av sig själva som den äkta socialdemokratins arvtagare. Jag menar att de har kunnat använda mig för att vinna legitimitet och det vill jag inte att de ska kunna göra.

Vad är din känsla för partiet nu när du har lämnat det? Jag förmodar att när du en gång anslöt dig till Sverigedemokraterna, så kändes det som du hade hittat hem politiskt?

Ja då kände jag väl det. Idag är Sverigedemokraterna det parti jag känner mig minst hemma i. Sverigedemokraterna är ett väldigt splittrat parti i den meningen att partiet inte har en förankring i någon form av ekonomisk intressegrupp. Centern har sina bönder och Socialdemokraterna har sina industriarbetare.

Sverigedemokraterna försöker vara ett intresseparti för svenskar, men svenskar rent ekonomiskt är en väldigt heterogen grupp De försöker vara partiet både för småföretagare, arbetslösa, fackligt anslutna osv. De undviker att ta ställning i ekonomiska frågor därför att de försöker vara partiet för alla. Det blir ju till slut en orimlig situation för politik handlar ju om att ta ställning.

Men det framgår i boken att du ändå anser att Sverigedemokraterna är ett symtom på att något saknas i den politiska debatten?

Ja, jag menar att Sverigedemokraterna själva, de har inte rätt. Däremot är det ett parti som är mer eller mindre beroende av att de andra partierna i väldigt stor utsträckning blundar för problemen, skyggar för debatten.

Du berättar om Lavaldomen som ett vägskäl, en av anledningarna till att du valde att gå in i Sverigedemokraterna. Även för partiet vad Lavaldomen viktig, den markerar en åsiktsförskjutning för partiet? Tror du att det gjordes för att man faktiskt ändrade uppfattning, eller för att det fanns möjlighet till fler sympatisörer

?
Jag tror man upptäckte att det fanns ett missnöje att spela på. Om man tittar på Lavaldomen så kan man säga att den har inneburit en form av minskade handelsbarriärer och en liberalisering av ekonomin. Hade man inom Sverigedemokraterna varit emot det över hela linjen så hade man också haft åsikter om vår handelspolitik, vår industripolitik och kanske också valutapolitiken. För Sverigedemokraterna handlade det mest om att hitta en ingång till att prata om invandringen.

Att bara vara mot något, att inte ha några visioner, hur länge funkar det?

Jag tror det är farligt på lång sikt. Nu har vi sett en utveckling ganska länge där vi fått ett ökat politikerförakt så på kort sikt har Sverigedemokraterna ökat. Men till slut måste de, om de vill kunna leverera till sina väljare, kunna ta ansvar och styra upp allt från väghastigheter till kostnader för skolmat osv. Det blir ju väldigt svårt att ta ansvar när man är ett parti som bara satsar på missnöje.

Varför skrev du boken?

Jag tycker det finns vissa saker som journalisterna har missat att ta upp. Det finns väldigt många fattiga svenskar som känner sig svikna av de vanliga partierna. De ser invandringen som ett hot mot sin privata ekonomi och de vänder sig till Sverigedemokraterna i ren desperation.

Och det ville du belysa?

I min bok försöker jag belysa en klyfta som finns mellan väljare och politiker även inom Sverigedemokraterna. Partiets ledning pratar mycket om midsommarfirande och svenskatest, saker som deras väljare inte är speciellt intresserade av. I och med att de är oroliga över sin ekonomi är de förmodligen med intresserade av ekonomisk politik, t ex att skapa bättre tillgång på bostäder, sänka arbetslösheten.

Var står du ideologiskt idag?

Jag är egentligen inte så ideologisk som person utan är mer av en pragmatiker. Om jag skulle försöka definiera mig ideologiskt så kan jag väl säga att jag är vänsternationalist. Jag tycker inte etniska frågor är speciellt intressanta, däremot tror jag att nationalstaten är en bra grund att bygga en ekonomi på. Jag är skeptisk till EMU och tror inte heller att det är möjligt att införa en värld utan gränser.

Tror du Sverigedemokraterna sitter i riksdagen efter 19 september?

Nej, jag tror de kommer stupa på mållinjen. Den skarpa indelningen av blocken vi har idag gör att en röst på Sverigedemokraterna är en bortkastad röst.