Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I skriften från Sverigedemokraterna presenterades egenhändigt inhämtad statistik rörande våldtäkter. Dessutom användes andra källor för att belägga sina teser.

Pernilla Ouis forskar bland annat om kön, heder och sexualitet inom islam. Hon hittade sitt namn i Sverigedemokraternas skrift vid ett citat ur en av hennes forskningsrapporter. Men citatet kom inte från henne, utan var i sin tur ett citat från en annan källa hon använt i sin forskning. Upprörd över att ha blivit felciterad skrev hon en artikel på debattsajten Newsmill.

Vad är orsaken till ditt inlägg på Newsmill?

Jag har forskat i och engagerat mig i de här frågorna och har ibland blivit ankalgad för att vara islamofob. Då är det väldigt obehagligt att bli kuppad av främlingsfientliga krafter. Sådana vänner vill jag inte ha.

Man måste prata om de här svåra frågorna för att ge stöd till de som är utsatta. Så istället för att hålla tyst för att slippa bli anklagad för att inte vara politiskt korrekt så tar jag tag i det här. Jag vill inte hamna i det facket som vissa vill få mig till.

Det låter som du har varit med om det här förr?

Ja det har jag. Problemet är att i många läger har man svårt att hantera mig, det är som jag inte passar in. Jag kan inte vara muslim och kritisera de här sakerna utan att anklagas för att vara främlingsfientlig. Det här är en debatt som många inte klarar av att föra.

På så vis kan väl Sverigedemokraternas utspel åtminstone sägas tydliggöra deras ståndpunkt?

Ja så är det. De gör en selektion av fakta och drar sedan slutsatser som är helt horribla. Det försöker jag ta avstånd från. Visst kan vi se att det till exempel finns en grad av homofobi i den här gruppen och att det kan finnas inslag av sexuellt våld och svårigheter att leva ut sin sexualitet. Men det betyder inte att vi inte ska ha några muslimer här, att vi ska kasta ut de som finns.

Om det exempelvis i Norrland finns stora problem med fylla och familjerelaterat våld så säger vi inte att norrlänningarna ska kastas ut. De är medborgare här på samma villkor som alla andra och ska få det stöd och den uppmärksamhet för sina problem som de har rätt till.

Finns det en beröringsskräck här som gör debatten snedvriden?

Ja det finns det. Om jag ska vara kritisk mot den antirasistiska sidan när det gäller islam så är det så att de skriker islamofobi varje gång någon säger något kritiskt, utan att lyssna på vad som egentligen sägs. Man måste se att det finns en nyanserad kritik och man måste se vad den handlar om.

Om man inte vågar prata om det här så tillåter man ett könsbaserat förtryck inom vissa grupper. Vi måste tillåta oss att prata om de här problemen utan att låta främlingsfientliga krafter ta ens argument, som de gjorde i mitt fall.

Vad i Sverigedemokraternas skrift tycker du tydliggör islamofobin och rasismen?

De målar upp en bild av att det handlar om överfallsvåldtäkter av mörka män, mot våra kvinnor. De tar inte upp att många våldtäkter faktiskt sker i nära relationer, de pekar bara ut vissa fenomen utan att berätta om anmälningsfrekvensen eller hur statistiken ser ut när det gäller hur man sedan dömer.

Sedan pratar de som utvisning och begränsning av invandring från kulturellt avlägsna länder. Men vad är kulturellt avlägsen? Våldtäkter sker här och nu, det är ett universellt problem.

De bortser också helt från de socioekonomiska faktorerna som du lyfter fram?

Ja, jag säger jämt att vi ska vara förbaskat tacksamma att invandrare är så skötsamma, för om vi ser till den utsatthet de lever i så borde frekvensen av kriminalitet och våldtäkter i de här grupperna vara mycket högre.

Sverigedemokraterna framhåller att vi svenskar är så eminenta, trygghet och tradition är ju deras honnörsord. Det är en skev bild, de är helt historielösa och vet inte vilka problem vi har haft här i Sverige bakåt i tiden. Dessutom är det ju så att vi anmäler våldtäkt mer för att vi har kommit till insikt om att våldtäkt är fel. I många samhällen anmäler man inte när det händer.

Kan de ha fått inspiration till det här utspelet från andra länder?

Ja, det finns en tendens i Europa, inom forskarvärlden, att räkna hur många muslimer det finns och hur många det kan bli i Europa. Det är lite obehagligt tycker jag, att på det sättet kartlägga vissa grupper. Samtidigt tycker jag att det är bra att det är riktiga forskare som tittar på det, inte bara främlingsfientliga grupper.

Det är dock viktigt att politikerna tar tag i det här och förhåller sig till forskningen, så resultaten inte bara blir liggande.

Jag kan ju tycka att det finns en parallell till forna tiders rasbiologi, att kategorisera, och kartlägga olika befolkningsgrupper.

Ja, jag tycker det är obehagligt. Det är ju så att forskning sker inte i ett politiskt vakuum utan det sker i ett politiskt sammanhang och styrs av vad man ger pengar till. Så har det ju alltid varit.

Nu har du skrivit ett svar på tal, till Sverigedemokraternas tilltag att använda dig i sitt utspel. Men hur förhåller du dig till det framöver?

Jag blir väldigt illa berörd när jag får en islamofobianklagelse riktad mot mig. Men jag måste fortsätta prata om de här frågorna för att väcka en debatt på ett bra sätt. Det är viktigt för mig att inte bli avfärdad som islamofob.

Jag är väldigt mycket debattör på ett sätt som jag som forskare egentligen inte borde vara. Det är inte en forskares uppgift att debattera sina resultat, det ska politikerna göra. Men jag kan inte bara släppa det utan att ta ansvar för vad jag har kommit fram till.

Vill du ha en ursäkt av Sverigedemokraterna?

De har slarvat och plockat meningar ur sitt sammanhang. Det känns jäkligt kränkande att bli använd i de här sammanhangen så visst en ursäkt skulle väl vara bra. Men egentligen vill jag inte ha med dem att göra alls. Jag vill bara att andra förstår att detta har hänt bortom min kontroll.

Ämnen i artikeln