Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nils-Eric Hennix hade hört av sig till Norra Skåne för att annonsera om ett nystartat medborgargarde. Det blev ingen annons. Tidningen skrev däremot om medborgargardet. När Hennix uttalade sig i den artikeln så utlovades han anonymitet.
Efter ett par dagar upptäckte tidningens redaktion att Hennix inte var vilken privatperson som helst. De valde då att ut med uppgifterna om att en högerextremist låg bakom nätverket.
Hennix anmälde publiceringen till Justitiekanslern som valde att driva ärendet vidare.
– Jag tycker att det är bra att det har blivit en rättslig prövning där båda sidor fått pröva sina argument, säger Mimmi Karlsson-Bernfalk, ansvarig utgivare på Norra Skåne.

Hässleholms tingsrätt ogillade åtalet om att Mimmi Karlsson-Bernfalk skulle ha brutit mot tystnadsplikten i tryckfrihetsförordningen. Tingsrätten gör bedömningen att de olika artiklarna har fokus på skilda saker och ska ses som fristående från varandra. Dessutom poängterar tingsrätten att en person som lämnar uppgifter mycket väl vid ett senare tillfälle kan bli föremål för journalistisk granskning.
– Jag har inte för en sekund ångrat beslutet att publicera. Hade jag blivit fälld hade jag fortfarande inte ångrat det, säger Mimmi Karlsson-Bernfalk.

Nils-Eric Hennix hade begärt en kvarts miljon kronor i skadestånd. 243 100 kronor avsåg larmutrustning som han ville ha installerad i sin bostad.
I samband med rättegången så anmälde Hennix Norra Skåne ytterligare en gång efter att de publicerat en artikel om tingsrättsförhandlingarna där han namngavs.

Ämnen i artikeln