Det var i mars 2020 som Katerina Janouch via sina sociala medier och blogg spred uppgifter om att lärare under en religionslektion ska ha tvingat sina elever att bekänna sig till islam. I inlägget namngavs såväl läraren som skolan.

Hovrätten konstaterar liksom tingsrätten tidigare i sitt domslut att uppgifterna som Katerina Janouch spred varit ägnade att utsätta läraren för andras missaktning.

Trots att kommunen gick ut med en dementi upprepade Janouch sina anklagelser i ett nytt inlägg. Den utsatta läraren har vittnat om de hot och den utsatthet och rädsla som drevet förde med sig. Drevet mot läraren och skolan, som även fick internationell spridning, ledde till att vakter kallades in.

Katerina Janouch dömdes i september 2022 i Uppsala tingsrätt för grovt förtal till villkorlig dom och dagsböter. En dom som hon sedan överklagade.

Grovt förtal fastställs

Svea hovrätt fastställde på måndagen att det rörde sig om grovt förtal. Rätten ändrar tingsrättens dom till att det ska ses som två fall av grovt förtal – för båda publiceringarna. Den sänker även dagsböterna något.

Skadeståndet till den utpekade läraren på 50 000 kronor slås samtidigt fast.

Högerextrem profil

Katerina Janouch har de senaste åren medverkat i en rad högerextrema sammanhang, bland annat var hon aktiv kring uppbyggandet av det högerextrema så kallade Nätverket. Hon var med och bildade dess frontorganisation Education4Future, som hon 2020 var vice ordförande i.

Katerina Janouch har de senaste åren varit en återkommande programledare i sändningar från den högerextrema och konspirationsteoretiska nätkanalen SwebbTV.

Expo har sökt Katerina Janouch för en kommentar. Hon döms mot sitt nekande.