Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I december ställde Von Hausswolff ut en tavla på ett galleri i Lund som han hävdade hade målats med aska som han tagit från koncentrationslägretet Majdanek i Polen. Målningen väckte skarp kritik och en förundersökning inleddes av åklagare i Polen och Sverige.

Förundersökningen har nu lagts ned i Polen på grund av att preskriptionstiden på fem år för stöld gått ut. Askan ska ha stulits 1989. När det gäller skändning av mänskliga kvarlevor läggs även den förundersökningen ned eftersom brottet ska ha begåtts i Sverige där målningen ställdes ut.

En förundersökningen inleddes också i Sverige, men även den lades ned med hänvisning till att eventuellt brott skett utomlands.