Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Jasmin Daoudi och Jonatan Stanczak är medverkare i projektet och har besökt fyra klasser i tre av Malmös gymnasieskolor. Jasmin Daoudi är 25 år och bor i Malmö, hennes pappa kom från Palestina till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Hon har skrivit en uppsats i statsvetenskap där hon genom intervjuer undersöker hur palestinska universitetsstudenter som sympatiserar med Hamas, resonerar kring demokrati. Jonatan Stanczak bor i ett flyktingläger i Jenin på norra Västbanken där han arbetar med barn och ungdomar i ”The Freedom Theatre”. Han har judiska föräldrar och har bott i Israel.

Tillsammans har de genom dialog försökt att ge sin syn och berätta om sina erfarenheter om att ha bott och verkat i Palestina och i Israel. De berättar att ungdomarna har upplevt kulturprojektet som mycket positivt. Jasmin menar att de har fått en annan bild av konflikten, både elever och lärare har ställt många engagerande frågor.

– Det är få som vågar problematisera Israel/Palestinakonflikten eftersom det är en het fråga. Men för oss är det en del av våra liv och något helt naturligt utan tabun eller skuldkänslor. Det mest unika är att vi kan tala om konflikten ur ett gemensamt perspektiv, vilket ofta förväntas av oss, säger Jonatan.

ARF:s kulturprojekt i Malmö är ursprungligen ett samarbetsprojekt kallat ”Skolprojektet- Låt oss tala om fred”. Projektet initierades av Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) och Palestinska Föreningen/Svensk Palestinska Ungdomsförbundet (PF/SPUF). ARF:s projektledare Anna J Ljungmark hoppas att projektet ska kunna drivas i fler omgångar och i flera skolor i Malmö, eftersom metoden att nå ut till gymnasieungdomar varit mycket framgångsrik.