Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Socialarbetare i Israel har upptäckt att födelsetalen hos etiopiska migranter i Israel halverats det senaste decenniet. I december sändes en dokumentär som visade att kvinnor behandlades på transitläger i Etiopien med preventivmedlet Dapo-Provera, flera kvinnor ska ha behandlats utan sitt medgivande eller vetskap om biverkningar. Andra ska ha varnats för att det är svårt att få lägenheter om man har många barn i Israel. När migranterna kom till Israel fortsatte behandlingen utan att den ifrågasattes, rapporterar The Guardian.

Journalisten Sava Reuben intervjuade över 35 kvinnor i Israel, 25 av dessa behandlades med Dapo-Provera i Israel. En av dem trodde att hon behandlades med vaccinationer mot influensa. De ska även ha blivit tillsagda att de måste genomgå behandlingen för att få immigrera till Israel och för att få tillgång till medicinsk vård av hjälporganisationen JDC.

Anklagelserna har tillbakavisats av David Yaso, chef för migrationsverkets etiopiska avdelning. Även JDC dementerar uppgifterna som de kallar de för "nonsens"
Hälsoministeriet har i ett uttalande meddelat att det inte uppmuntrar och råder till användning av Dapo-Provera.

Reuben har visat på ett officiellt brev från hälsoministeriet till chefen för JDC:s program i Etiopien. I brevet lovordas att 30 procent av de etiopier han behandlat använder födelsekontroll, när snittsiffran för etiopier är fem procent, rapporter Times of Israel.

För två veckor sedan skickade Föreningen för mänskliga rättigheter i Israel, ACRI, ett brev till hälsoministeriet där de framförde misstankar om att det finns en "policy för att kontrollera och övervaka fertiliteten". ACRI skrev att medierapporteringen indikerar en "arrogant, rasistisk och paternalistisk" attityd mot etiopiska kvinnor "som allvarligt begränsar deras frihet att själva bestämma metod för födelsekontroll", rapporterar Times of Israel .

Yakov Litzman, vice minister på hälsoministeriet sa i onsdags att han kommer att inleda en utredning för att gå till botten med anklagelserna.

I söndags meddelade Roni Gazmo, generaldirektör för hälsoministeriet att kliniker fått nya rutiner när recept ska förnyas. Gazmo poängterade att han inte tar ställning till anklagelsernas riktighet, men att klinikerna instruerats att inte förnya recept om det finns den minsta tvekan om att patienten inte känner till innebörden av behandlingen.

De senaste decenniet har omkring 50 000 etiopiska judar immigrerat till Israel.