Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I början av juli beslagtog polisen i Finspång en av Nationalsocialistisk fronts affischer för att man misstänkte att de stred mot lagen om hets mot folkgrupp. Den gången konstaterade Justitiekanslern det felaktiga i beslaget, men såg det som ett förbiseende från polisens sida.
När polisen i Östergötland för några veckor sedan gjorde samma typ av beslag, ifrågasätter Justitiekanslern nu om kunskaperna inom poliskåren i Östergötland är bristfälliga.

Jimmy Klaar, chef för kriminalpolisen i Östergötland säger att kunskapsbristen beror på att tryckfrihetsförordningen är en lagstiftning som polisen inte arbetas med dagligen.

Enligt Norrköpings tidningar anser Justitiekanslern att polisledningen bör se över om det inte finns anledning att utbilda eller informera polismännen vad som gäller. Något Jimmy Klaar håller med om.

- Vi har för avsikt att informera om detta. Vi har ett internt informationsblad där vi ska informera all personal om tryckfrihetsförordningen och hur man gör om det är aktuellt att ta en affisch med innehåll som misstänks vara hets mot folkgrupp i beslag. Jag ska också ta upp det med övriga avdelningschefer, säger Jimmy Klaar till Norrköpings tidningar.

Nationalsocialistisk fronts nya utgåva med affischer har friats av Justitiekanslern, från misstanke om hets mot folkgrupp. Anmälningar mot affischerna kommer dock in flera gånger i veckan.