Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är den ideella föreningen Juridikfronten som anmält fem artiklar som publicerats på Svenskarnas partis tidigare nyhetssajt Realisten. Sajten finns fortfarande kvar på nätet.

Justidekanslern, JK, har beslutat att inleda en förundersökning mot tre av de anmälda artiklarna.

I en av de artiklar som utreds påstås afrikaner vara "mentalt efterblivna". I en annan artikel beskrivs homosexuella som "pestsmittade". I ytterligare en artikel jämställs homosexualitet med pedofili och homosexualitet beskrivs som en "sjukdom" som "borde behandlas därefter". I samma artikel påstås en allians mellan homosexuella, judar, politiker och massmedia arbeta för att "snedvrida moralen hos svenskarna".

Justitiekanslern gick däremot inte vidare med en artikel där araber pekas ut som en "lägre stående ras". Inte heller gick myndigheten vidare med en artikel som kopplade homosexualitet till pedofili. Något anmälaren Juridikfronten kritiserar.

"Föreningen Juridikfronten, som gjort anmälan till JK, är tveksam till om Justitiekanslern verkligen fattat ett riktigt beslut när den ansett det lagligt att påstå att araber är en lägre stående ras som inte kan uppfinna teknologi, och att en mild dom mot en pedofil var ett 'för de homosexuella segerrikt beslut' samt att homosexuella vill utnyttja barn sexuellt.", skriver Juridikfronten till Expo Idag.

I februari dömdes Realistens ansvarige utgivare Sebastian Karlsson för hets mot folkgrupp på grund av andra artiklar och kommentarer på sajten.

Ämnen i artikeln