Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

JO riktar allvarlig kritik mot polismästaren, chefen för länskriminalavdelningen, chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund och den polis som byggde upp romregistret som kom att omfatta 4 741 personer varav 1320 barn samt flera avlidna. Registret avslöjades av Dagens Nyheter 2013.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har tidigare konstaterat att registret bröt mot lagen på flera punkter. Nämnden menade dock att det inte gick att dra slutsatsen att registret var baserat enbart på etnicitet.

Överåklagaren Mats Åhlund inledde en förundersökning efter avslöjandet, som dock lades ned med en liknande motivering. I beslutet stod det att det inte kunde "antas att personuppgifterna förts in i personuppgiftssamlingarna enbart på grund av etnisk tillhörighet."

JO skriver nu i sitt beslut de inte ifrågasätter dessa tidigare bedömningar men menar att det i praktiken blivit ett etniskt register.

"Vid min granskning har jag dock kunnat konstatera att bristerna vid polismyndighetens personuppgiftsbehandling medförde att det byggdes upp ett mer eller mindre permanent register över ett stort antal personer av romskt ursprung. Uppgiftssamlingarna har alltså de facto fått karaktären av ett register över just etnisk tillhörighet. Det finns därför skäl att se mycket allvarligt på bristerna hos dåvarande Polismyndigheten i Skåne. Att registreringen drabbade en redan utsatt grupp förstärker allvaret i det inträffade", skriver JO i sitt beslut.