Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Om åklagaren sagt att de inte har tillräckligt med underlag för att döma någon. Då hade jag godtagit att det kan vara så. Men när man säger att detta kanske inte är ett hatbrott utan att det kan vara ett pojkstreck. Då undervärderar man det hela, säger Jehoshua Kaufman på den judiska församlingens informationscenter till Expo Idag.

Den 28 september 2012 utsattes den judiska församlingen för skadegörelse. En gatsten hade kastats mot lokalens fönster och en kraftig smällare skadade ytterdörren. Kort efter greps två män misstänkta för skadegörelsen. Brottsmisstankarna mot männen skrevs av i onsdags.

I ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten i Malmö står det att dådet mot den judiska församlingen kan kopplas ihop med en tidigare skadegörelse i samma område. En krets av ungdomar beskrivs som intressanta för utredningen. Dock har ingen gärningsman kunnat knytas till dådet. Trots det spekuleras det i pressmeddelandet om motivet bakom angreppet på den judiska församlingen:

"Det har funnits teorier om att judiska församlingen genom skadegörelsen varit utsatt för ett så kallat hatbrott.", står det. Pressmeddelandet avslutas med en kommentar från åklagaren och förundersökningsledaren Hans Harding.

"Utredningen av de tidigare misstänkta ger inget stöd för att dessa haft ett något agg mot judiska trosbekännare. Kopplingen till den andra skadegörelsen ställer snarare frågan om det istället är ett urspårat pojkstreck begånget av ett kompisgäng som vill ha uppmärksamhet".

Hans Hardings spekulationer har ifrågasatts av den judiska församlingen i Malmö som menar att angreppet mot dem förminskas av rättsväsendet.

– Jag tycker att detta är att förminska hatbrotten. Man rycker på axlarna och säger att det här inte var så allvarligt. Att det är sådant som ungdomar gör. Det är ett farligt sätt att hantera detta på. Vi tycker att det är ytterst otillfredsställande, säger Kaufman.

Den judiska gruppen i Malmö har utsatts för en rad hatbrott i Malmö och Kaufman säger att behandlingen av det här fallet försvagar förtroendet för polisen.

– Vi känner oss inte mer trygga än vad vi gjorde för ett par år sedan. Åklagarens och polisens agerande bidrar inte det till att göra oss tryggare. Inte när ingenting händer, säger Kaufman.

Hans Harding säger till Expo Idag att stora resurser satts in för att utreda händelsen och att både åklagare och länspolisen kopplats in i utredningen på grund av att de drivit tesen att det rört sig om ett hatbrott.

– Jag har väldigt stor förståelse för att medlemmar i judiska församlingen ser med ett större allvar på den här händelsen än om ett butiksfönster hade krossats. Det har även polis och åklagare gjort, men hypotesen har inte kunnat bekräftas. Och då vill jag visa med spekulationen att händelsen kanske inte var så allvarligt menad som det först uppfattats.

Förminskar man inte händelsen när man spekulerar i att det rör sig om ett pojkstreck?

– Händelsen är som den är och då måste man lämna olika möjligheter öppna. Det kan vara ett hatbrott, men det kan också vara en vanlig skadegörelse av några som vill ha uppmärksamhet för att få status bland sina likasinnade.

Utredningen kring skadegörelsen mot den judiska församlingen uppmärksammades i ett tidigt skede efter att internationella medier skrivit att polisen inte utgått ifrån att det rört sig om ett antisemitiskt brott. De uppgifterna dementerades då bestämt av Harding. .

– Det är uppenbart att det rör sig om ett hatbrott. Eftersom brottet riktar sig mot den judiska församlingen får man se det som att man uttrycker en fientlighet mot den, sa han till Expo Idag förra hösten.

Mellan 2011 och första delen av 2012 hade 23 antisemitiska hatbrott anmälts i Malmö. Polisen har inte lyckats klara upp ett enda av dem.