Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tvisten går fyra år tillbaka och handlar om fakturor från Svenska lantmännen till Jürgen Rieger om utsäde till det dåvarande lantbruket som han drev på Sveneby Säteri, rapporterar Sveriges Radio Skaraborg.

Rieger betalade dock inte fakturorna och Lantmännen drev ärendet till kronofogden där de krävde nära på 150 000 kronor från Rieger, något han bestred och det är det som nu ska utredas av Tingsrätten.

Många turer kring säteriet
Jürgen Rieger fick i början av 2001 över 300 vanvårdade djur tvångsomhändertagna. Efter det fick Rieger djurförbud av Länsstyrelsen.

Sedan förra året har ett flertal ledande personer från nazistiska Svenska Motståndsrörelsen bosatt sig på Riegers ägor.

Hemma i Tyskland är Jürgen Rieger numera mest känd som organisatör av den årliga Hessmarschen i Wunsiedel.