Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Read this article in English: Elon Musk-funded nonprofit run by MIT professor offered to finance Swedish pro-nazi group

Under hösten 2022 får en svensk högerextrem medieprofil, drivande bakom nättidningen Nya Dagbladet, ett meddelande om att den stiftelse för att främja ”oberoende journalistik” som han är i färd med att grunda beviljats ett betydande ekonomiskt stöd. 100 000 dollar, drygt en miljon svenska kronor, ska betalas ut så fort svenskarna kan visa att den nya stiftelsen är registrerad.

Löftet om pengar är undertecknat ”Prof. Max Tegmark President, Future of Life Institute”.

Det är en välkänd avsändare. Max Tegmark är professor i fysik vid MIT, Massachusetts Institute of Technology i USA, och har rönt uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt. Han utnämndes 2020 till ”Årets svensk i världen” och är en återkommande debattör i frågor om artificiell intelligens, AI, och kärnvapen. Han brukar beskrivas som en av världens mest tongivande kritiker av AI. Max Tegmark är också internationell ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 2021.

Underlaget som Stiftelsen Nya Dagbladet skickade in till Länsstyrelsen visar att de fått en utfästelse om ekonomiskt stöd.  

Future of Life Institute (FLI) är en icke vinstdrivande, privat organisation baserad i USA som i huvudsak fokuserar på att minska vad de ser som riskerna med artificiell intelligens och bioteknik.

Organisationen grundades av Max Tegmark, tillsammans med bland annat medgrundaren av Skype, Jaan Tallinn, 2014. Max Tegmark är institutets ordförande. Till organisationen är, utöver styrelsen och en arbetsgrupp, externa rådgivare knutna. Rådgivarna består främst av professorer inom olika områden, men även till exempel Tesla- och Twitterägaren Elon Musk och skådespelaren Morgan Freeman.

FLI:s verksamhet är internationell och organisationen har agerat rådgivande i frågor rörande risker med AI inom såväl FN som EU. Organisationen producerar även informationsmaterial samt anordnar olika evenemang och konferenser för att lyfta sina frågor.

FLI finansieras genom donationer. Till exempel gav Elon Musks stiftelse, Musk Foundation, fyra miljoner dollar förra året till FLI, enligt tidningen Fortune.

En del av FLI:s verksamhet består i att utomstående aktörer kan söka och få bidrag av dem. FLI uppger på sin hemsida att de ger bidrag till individer och organisationer som arbetar med projekt som främjar FLI:s uppdrag. I många fall rör det sig om mångmiljonbelopp och Max Tegmark är en av tre som ingår i gruppen som arbetar med bidragsstöd.

Max Tegmark, ordförande för Future of Life Institute.
Max Tegmark, ordförande för Future of Life Institute, har varit sommarvärd i Sveriges Radio P1 2008 och 2018. Foto: Peter Cederling

Med bidragslöftet från FLI hoppas stiftelsen godkännas

Enligt den stiftelseansökan som lämnats in till Länsstyrelsen i Dalarnas län ska alltså Future of Life, genom den välkända Max Tegmark, ha för avsikt att stödja den nya högerextrema Stiftelsen Nya Dagbladets verksamhet med en miljon kronor. Max Tegmarks löfte om stöd är upprättat under tiden ansökan om att få den svenska stiftelsen registrerad ligger inne hos Länsstyrelsen.

Stiftelsen har hållit sitt konstituerande möte den 1 augusti i Avesta. Stiftelsen Nya Dagbladets styrelse består av redaktionsledningen för den högerextrema och konspirationstroende nyhetssajten Nya Dagbladet och stiftelsens ändamål uppges vara ”att främja oberoende journalistik i Sverige”.

Till ordförande utses Markus Andersson, som samtidigt är såväl chefredaktör som ansvarig utgivare för nyhetssajten.

Länsstyrelsen har en del synpunkter på ansökan. Utöver några formaliteter ställer sig utredaren frågan om det initialt avsatta kapitalet på 100 000 kronor ska räcka för att driva stiftelsens ändamål. Grundplåten har överförts som gåva från Aeon Media AB, det bolag som sajten Nya Dagbladet drivs genom och vars VD är chefredaktören Markus Andersson.

Markus Andersson kompletterar då ansökan med att berätta om att det även finns ett löfte om kommande pengar.

”Den stora donatorn är en amerikansk stiftelse som godkänt en ansökan på 100 000 dollar avsett för att ändamålet att främja oberoende journalistisk i Sverige genom Stiftelsen Nya Dagbladet”, skriver Andersson till Länsstyrelsen i början av september.

Länsstyrelsen menar att de utlovade pengarna inte är något de kan ta hänsyn till i sin bedömning och istället får skrivelsen om hur ändamålet ska uppnås formuleras om.

Nazism, pro-rysk propaganda och konspirationsteorier

ND:s antisemitism

De senaste åren har Nya Dagbladets retorik blivit allt mer öppet antisemitisk och pro-nazistisk.

Chefredaktören Markus Andersson skrev i en ledartext på Förintelsens minnesdag 27 januari 2020: ”Få, knappast några, vågar påtala ohållbarheterna i den officiella berättelsen om den förintelse som vi idag talar om i singular och skriver med stort F.”

I artikeln beskylls judar för ”falska miljonmordsanklagelser” och: ”Talet sex miljoner dödade judar har visat sig ha en religiös betydelse, och denna uppgift har förekommit flera gånger i historien långt före andra världskriget utan någon förankring i verkligheten.”

Inför valet 2022 uppmanade en annan av tidningens redaktörer, Per Nordin, läsarna att rösta på nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, istället för Alternativ för Sverige, AFS.

Nordin kritiserade AFS för att inte ha ”för avsikt att återskapa ett svenskt Sverige" och ”avskaffa den judiska lobbyns inflytande”. Han berömde NMR för: ”deras grundläggande mål, däribland att inte kompromissa kring frågan om de nordiska folkens överlevnad och kamp mot judisk rasism, har visat sig vara konsekventa och allvarligt menade.”

Nya Dagbladet startade 2012. Markus Andersson som är grundare, chefredaktör och ansvarig utgivare har sin politiska bakgrund inom det numera nedlagda högerextrema partiet Nationaldemokraterna, där han hade en ledande roll.

Liksom Nationaldemokraterna vilar Nya Dagbladet på en etnopluralistisk grund, det vill säga idén om att etniska grupper ska separeras och leva åtskilda.

Nya Dagbladet presenterar sig som en ”oberoende dagstidning”, men har även initierat en kampanj för att försvara ”etniska rättigheter”.  Syftet uppges vara att ”bidra till en sund befolkningsutveckling, samt glädje och livskraft för det folk du tillhör”.

På sin sajt publicerar Nya Dagbladet högerextrema konspirationsteorier om till exempel ett pågående ”folkutbyte”, ifrågasättande av antalet offer under Förintelsen, texter om att muslimer försöker erövra Europa och konspirationsteorier kopplade till coronapandemin. Tidningen har under flera år drivit en prorysk linje. I september publicerade Nya Dagbladet en artikel baserad på en förfalskad rapport som uppgavs vara skriven av en amerikansk tankesmedja. Artikeln uppmärksammades efter att den delades av ryska ambassaden i Sverige.

Nya Dagbladet ansökte om redaktionsstöd 2020, men nekades av Myndigheten för press, radio och tv. Nättidningen reagerade starkt på avslaget och lade ut artiklar där enskilda handläggare på myndigheten hängdes ut med namn och bild. Uthängningen skapade oro och rädsla bland medarbetare på myndigheten, vilket Dagens Nyheter rapporterade om. 2021 beviljades Nya Dagbladet innovationsstöd på 224 000 kronor och redaktionsstöd på 90 239 kronor.

”Vi har inte beviljat stöd”

Den 20 oktober beviljar Länsstyrelsen Nya Dagbladets insamlingsstiftelses ansökan – vilket innebär att den nu formellt uppfyller kraven som Future of Life och Max Tegmark angav för en utbetalning.

Max Tegmark är kortfattad när Expo kommer i kontakt med honom. I ett mejl i mitten av december får han en rad frågor om hur det kom sig att FLI beslutat sig ett ge stöd till en svensk högerextrem aktör. Uppgifter som Max Tegmark inte vill kännas vid.

”Varifrån har du fått dessa inkorrekta uppgifter om Future of Life Institute? Vi har inte beviljat stöd till någon person eller organisation i Skandinavien”, svarar Max Tegmark Expo.

Han undrar vidare var stiftelsen skulle ha uppgett att det finns en sådan överenskommelse. Efter att Expo sänt Tegmark avsiktsförklaringen som blivit offentlig handling i och med att den skickats till Länsstyrelsen slutar han svara.

Besked om att utbetalningen stoppats

Efter att Max Tegmark slutat svara på Expos mejl kontaktas FLI:s styrelse och gruppen som arbetar med bidragsstöd. Styrelseledamoten Anthony Aguirre svarar den 18 december:

”Jag kan bekräfta att FLI inte har betalat några pengar till den organisation du nämner och inte planerar att göra det. Vänligen ställ eventuella ytterligare frågor till Max.”

Han uppger att anledningen till att Tegmark inte svarat sannolikt är kopplat till händelser av privat karaktär. Frågan om stiftelsen beviljats stöd och i så fall varför blir hängande i luften. Ytterligare frågor till Tegmark lämnas obesvarade.

Några dagar senare tillfrågas Aguirre igen om han fått besked om Tegmark tänkt svara på Expos frågor eller om de privata omständigheterna gör att någon annan i organisationen vill svara i hans ställe.

Svaret kommer två dagar innan julafton i ett formellt underskrivet dokument. Avsändaren är juridiskt ombud från advokatfirman Dentons. I dokumentet fastlås igen att inga pengar betalts ut till stiftelsen och att det inte heller finns några planer på att göra det.

”Detta beslut fattades av FLI och dess styrelse före förfrågningarna från er organisation” skriver ombudet och framhåller att beslutet fattats efter en noggrann företagsbesiktning. ”Alla antydningar om motsatsen skulle vara falska” påpekas det vidare.

Dokumentet avslutas med: ”Vänligen rikta all vidare kommunikation till undertecknad ombud.”

Isac Boman och Markus Andersson från Nya Dagbladet.
Isac Boman och Markus Andersson från Nya Dagbladet vid en demonstration mot coronarestriktioner. Båda ingår i styrelsen för den nybildade stiftelsen.  Foto: Expo

I ett mejl den 28 december skriver det juridiska ombudet ”Vi tar dina frågor under beaktande och kommer att svara i sinom tid”. Efter det har de inte återkommit med något svar. 

Den enda kopplingen som Expo kunnat fastställa mellan Max Tegmark och den högerextrema medieaktören Nya Dagbladet är Max Tegmarks bror, journalisten Per Shapiro, som under de senaste åren varit återkommande skribent på Nya Dagbladet. Per Shapiro driver även den konspirationsteoretiska podden Folkets radio, vars avsnitt presenteras under kategorin ”radioreportage” på Nya Dagbladets sajt. Max Tegmark har själv medverkat i sin brors podd. Huruvida den här relationen haft betydelse för löftet om bidrag från Max Tegmark och Future of Life Institute är en av de frågor som vi försökt få svar på men varken Max Tegmark eller hans bror har kommenterar det.

Till Expo säger Per Shapiro att han gärna svarar på frågor rörande sin journalistik, men att han inte vill svara på frågor om han haft någon form av delaktighet i kontakten mellan Nya Dagbladet och FLI.

– Jag har inga kommentarer till det, säger han.

När Expo når Markus Andersson och säger att vi har frågor om den nystartade stiftelsen är han fåordig.

– Ni får inte ställa några frågor alls. Ni kan dra åt helvete, säger han och avslutar samtalet.

Efter att Expos granskning publicerats gör Future of Life Institute ett längre uttalande på sin hemsida i vilket FLI bekräftar att organisationen avsett att skänka pengar till Nya Dagbladet. FLI uppger att de dock avbrutit donationen efter att de förstått Nya Dagbladets högerextrema inriktning.