Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I den nya dokumentärserien ”Omgiven av fiender” på Viaplay av dokumentärfilmaren Henrik Evertsson framkommer det i sista avsnittet uppgifter om att ledningen för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen i mars 2020 skulle ha samlat sina lokala ledare för ge order om att beväpna sig. Den nu avhoppade nästeschefen Jimmy Thunlind berättar att han upplevde detta som en radikalisering, som att organisationen är ”på väg att spåra ur”. Den här händelsen ska också ha varit en bidragande orsak till hans beslut att lämna organisationen enligt hans egen historieskrivning.

Uppgifterna är något som Janne Josefsson i DN kallar för ”sprängstoff” och ett ”rejält avslöjande”. På ett sätt har han rätt. Att nazisterna beväpnar sig är ett historiskt faktum. Samtidigt är det en sluten rörelse och varje gång våldskapitalet kan påvisas borde det utgöra sprängstoff. Men det riktiga avslöjandet här ligger i att man har någon som vittnar om att beväpningen är sanktionerad av ledningen. I en så hierarkisk organisation är det inte mycket som sker utan ledningens vetskap men det är desto ovanligare att hitta konkreta belägg eller få vittnesuppgifter om det.

Utåt sett utmålar sig NMR som en organisation som bara brukar våld i självförsvar eller som ”tillrättavisning” av en politisk motståndare. Men NMR är ingen fredlig nazistisk förening för rasgemenskap och propagandaspridning. Tvärtom, exemplen på motsatsen är otaliga.

Expo har återkommande granskat organisationens tillgång till lagliga vapen och återkommande berättat om polistillslag där illegala vapen hittats bland organisationens medlemmar.

Bara under det senaste året har två personer med koppling till Nordiska motståndsrörelsen häktats misstänkta för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. En man i 25-årsåldern häktades efter att Säkerhetspolisen känt sig ”tvungna att agera” i november förra året och så sent som den 22 januari häktades en 19-årig man på liknande brottsmisstankar.

I somras rapporterade vi på Expo om ett nationaldagsfirande där det sköts prick på politiker. I det fallet var det inte med riktiga vapen, som på den videosnutt som visas i ”Omgiven av fiender”. Men att detta också skulle förekomma förvånar inte.

NMR-aktivist i Almedalen 2018.
Foto: Expo

Säkerhetspolisens egen bedömning i ett rättsligt sakkunnigutlåtande från 2018 är att egen tillverkning av vapen av rörmodell är ”ett utbrett fenomen” inom organisationen och att vapen och vapendelar anträffats hos flertalet personer inom organisationen.

Och förutom stora mängder illegala vapen vet vi att många av Nordiska motståndsrörelsens medlemmar sitter på lagliga vapen.

Ett halvår innan nästescheferna, enligt vad den avhoppade nazisten uppger i dokumentären, skulle fått order från NMR:s ledning om att beväpna sig återkallade Polismyndigheten i Stockholm vapentillståndet för en annan medlem i organisationen. Motiveringen var att mannens engagemang i NMR gjorde sannolikheten hög för att skjutvapnen skulle användas i kriminellt syfte.

Under flera år har polis och tillståndsmyndigheter agerat utifrån olämpligheten i att en person med engagemang i en våldsbejakande nazistsekt tillåts ha skjutvapen och flera av organisationens medlemmar har drabbats på samma sätt.

Men i somras kom ett avgörande beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Vapenlicensen och vapnen skulle återlämnas till NMR-medlemmen. Bara ett aktivt engagemang i den våldsbejakande nazistorganisationen är inte skäl nog för indragna vapen. Ett beslut som får konsekvenser.

De aktörer som Henrik Evertsson följer i dokumentärserien på Viaplay är alla extrema. Så extrema att de inte utgör någon lockelse för majoriteten. Men de utgör ett faktiskt hot.

Genomgående i serien framställs det som om det är det omgivande samhällets fel att personerna som skildras blivit så radikala som de blivit. Det är en märklig slutsats. Och att ett samhälle markerar mot våldsbejakande extremism är förstås helt i sin ordning. Särskilt när dessa gång efter annan samlar vapen, sprängämnen och smider terrorplaner.

Under den senaste tiden har det mest uppmärksammade och omdiskuterade hotet handlat om ensamagerande och radikaliseringen av unga på nätet. Det är viktigt. Men vi får inte glömma att de traditionella naziströrelserna konstant utgör ett hot mot både individer och mot samhällets institutioner. En rörelse som NMR är bokstavligen sprängstoff.

Anna Fröjd är chefredaktör på Expo.