Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Anmälningarna av homofobiskt relaterade brott har fördubblats från ett 70-tal första halvåret 2002, till drygt 150 under samma period förra året.
RFSL-ordföranden Sören Andersson ser ökningen som en kombination av att benägenheten att anmäla homofobiska brott ökat och att den faktiska hetsen mot homosexuella ökat i samhället.
- Det har aldrig varit så många grupper som medvetet arbetar mot homosexuella som det finns idag. Tidigare rörde det sig mer om enskilda personer, säger Sören Andersson till Expo.
Han nämner bland annat Nationaldemokratiska ungdomsförbundets attack mot gay pride i somras som ett exempel på hur homofobin blivit en angelägenhet för organisationer.

Minskning i Skåneregionen
Brotten kopplade till den så kallade Vit makt-världen har ökat med 30 procent under förra året. I Gävleborgs län, Värmland och Västra Götaland har brottsanmälningarna fördubblats eller mer än fördubblats under perioden medan en avsevärd minskning ses i Skåneregionen.

Antisemitiska brott minskar
Den enda kategorin som minskar är kategorin antisemitiska brott.
- Just de antisemitiska brotten är intressant, eftersom det påståtts i debatten att de skulle ha ökat. Det ser vi inte i våra siffror, snarare en liten, liten minskning, säger Michael Johnson, analytiker på Säkerhetspolisen till TT.
Totalt rör det sig om ett femtiotal anmälda brott med antisemitiska förtecken som har anmälts första halvåret 2003. Anmälningarna inom kategorin har legat tämligen konstant under de senaste tre åren.

Ökning av politiskt våld från båda sidor
Säkerhetspolisen ser även en rejäl ökning av brott begångna av militanta antifascister inom den så kallade autonoma miljön. Bland annat finns uppgifter om att autonoma grupper i större utsträckning letat upp politiska meningsmotståndare i syfte att ge sig på dem med våld.
- Även om det är preliminära och interna sifforr så pekar resultaten på en tendens där det politiska våldet ökar, säger Michael Johnsson till Expo.

DANIEL OLSSON
RICHARD SLÄTT