Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt Säpo som tagit fram statistiken kan den stora ökningen har flera orsaker.
- Samtidigt som siffrorna kan visa på ökat antal brott så tror jag också att det är ett tecken på den här gruppens ökade styrka och mod att anmäla, säger Michael Johnson, analytiker på Säpos författningsskyddsrotel och ansvarig för statistiken över hatbrott till Metro.

Enligt Michael Johnsson är en av anledningarna till att fler vågar anmäla att homofobiska brott sedan början av 2003 räknas som hets mot folkgrupp.

Trots den stora ökningen av anmälda brott menar RFSL att det fortfarande finns ett mörkertal.
- Det är lätt att polisen missar att det rör sig om ett hatbrott. Det bygger också på att alla är öppna med sin sexuella läggning, men så är det inte idag, förklarar Erika Larsson, ordförande för RFSL i Göteborg.

Under första halvåret förra året anmäldes 140 brott med homofobiskt motiv. Under hela året 1997 anmäldes 150 liknande brott.