Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rapporten som utvärderar hur systemet med kommunalt partistöd fungerar riktar kritik mot hur partier använder sitt stöd internt. Det kommunala partistödet är tänkt att stärka den lokala demokratin och ska enligt förarbetena till kommunallagen användas till verksamheter inom regionen eller kommunen. Trots det väljer flera partier att överföra delar av partistödet från lokal nivå till riksnivå.

Sverigedemokraterna utmärker sig

Enligt rapporten är Sverigedemokraterna det parti som skickar störst andel av partistödet uppåt i organisationen. Medianvärdet för hur stor andel av partiets utgifter som överförs är hela 54 procent, alltså mer än hälften av den lokala Sd-avdelningens kostnader består av bidrag till partiets region- eller riksorganisation eller är betalningar som inte rör den lokala verksamheten.

Motsvarande siffror för andra partier visar att även Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet överför relativt stora delar av sitt kommunala partistöd uppåt i organisationerna. De partier som ligger närmast Sverigedemokraterna är Kristdemokraterna och Folkpartiet. Deras medianvärde ligger på 43 procent.

Försiktig tolkning

Rapportens författare Johan Lantto skriver att det är svårt att veta exakt hur stor del av Sverigedemokraternas partistöd som skickas uppåt i organisationen. På grund av att han fått inte fått in tillräckligt med svar på enkätundersökningen påpekar han att uppgiften om 54 procent bör "tolkas med viss försiktighet".

Brister i systemet

Det var i början av 2007 som KU beslöt att utvärdera det kommunala partistödet. En av de bidragande orsakerna var den debatt som uppstod efter att tidningen Fokus och Dagens Samhälle avslöjat att Sverigedemokraterna flyttar sitt partistöd till central nivå. Jonas Lantto menar att systemet har flera brister. Det finns ingen offentlig granskning och kontroll på hur pengarna används. Dessutom är systemet dåligt anpassat till partiernas behov.

Ämnen i artikeln