Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I en allt mer polariserad värld – med många alternativa vägar att få information – växer många ungdomar upp med en annan bild av verkligheten än den etablerade. Konspirationstänkandet kan gå så långt att det blir personers och gruppers hela tankevärld och ideologi och då talar man om konspira­tionism. Det är uppfattningen att all etablerad sanning är ett bedrägeri. Man hävdar att påståenden är sanna fast de kan motbevisas, och man erkänner inte fakta som går emot ens egen uppfattning.

"Med myter som vapen" är en faktabok om konspirationsteorier och den roll som de spelar idag - sida vid sida med andra begrepp som alternativ sanning och fake news. 

Boken riktar sig till lärare och pedagoger i skolan och är tänkt som ett underlag för skolpersonal som vill bemöta och hantera konspirationsteorier bland eleverna. Boken ger information om konspirationsteorier och tips och råd på hur man kan bemöta dem i praktiken. 

Är du lärare och vill beställa boken går det bra. Kostnaden för er skola blir endast fraktkostnaderna. Maila Expos utbildningssamordnare Niclas Nilsson via [email protected] om er förfrågan så hjälper han er med det. 

"Med myter som vapen" är del i ett projekt som Stiftelsen Expo drivit 2016–2017, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Inom projektet har också ett hundratal lärare fortbildats. Fortbildningen har skett i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Boken utgår från intervjuer med lärare och gruppintervjuer med ungdomar 13–18 år, och bygger på samtal med sakkunniga inom ämnesområden relevanta för temat.

LÄS RAPPORTEN HÄR