Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag är så glad. Rättvisa har skipats inte bara för mig utan detta är även en liten seger för demokratin. Jag ska fortsätta att granska demokratins fiende, säger Niko Ago till Expo.

Det har varit en spänd väntan på Migrationsdomstolens beslut för Niko Ago, hans fru och deras två och ett halv år gamla dotter efter att Migrationsverket bestämt att utvisa dem till Albanien.

Migrationsverket ville utvisa Ago till Albanien trots att Ago inte bott i landet på över 25 år och att han fått ta emot upprepade hot från den grekiska nazistorganisationen Gyllene gryning som även verkar i Albanien. Migrationsverket tog inte heller hänsyn till att Niko Ago pekats ut som en fiende till Albanien av landets tidigare president och premiärminister Sali Berisha. Orsaken till att Niko Ago hotats är hans avslöjande journalistiska granskningar.

Agos biträde har riktat skarp kritik mot Migrationsverket för att de inte har utrett Agos fall korrekt. Bland annat har myndigheten inte översatt de handlingar som Ago lämnat in och som visar på dödshoten och hans utsatta situation.

Nu har dock Migrationsdomstolen beslutat att Ago har rätt att få stanna i Sverige och upphäver Migrationsverkets beslut. Domstolen konstaterar att Ago riskerar repressalier från Gyllene gryning på grund hans kamp för mänskliga rättigheter och journalistiska granskningar av partiet. Domstolen slår också fast att Albanska myndigheter inte kan garantera Agos säkerhet på grund av korruption inom rättsväsendet och att Ago granskat även dem.

"Detta talar enligt domstolens mening snarare för att det finns ett större incitament för hans motståndare att hitta honom, en ökad risk för att de skulle kunna göra det samt att det därmed skulle krävas än mer omfattande åtgärder från myndigheternas sida för att bereda honom effektivt skydd."

Migrationsdomstolen skriver även:

"Domstolen anser att en journalist eller författare rättsligt sett inte ska behöva avstå från att kritiskt granska ett politiskt parti inom sitt arbetsuppdrag för att undgå förföljelse."

Niko Ago och hans familj beviljas därmed permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus.

Ämnen i artikeln