Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I undersökningen intervjuades 319 personer med bakgrund i Marocko och Turkiet, 70 procent av landets muslimer har sin bakgrund där. Tre fjärdedelar menade att de kände sig hemma i Nederländerna. Men 57 procent av de tillfrågade oroas över den senaste tidens framgångar för Geert Wilders och hans parti PVV.

Enligt undersökningen delade drygt 20 procent av de tillfrågade delar av Geert Wilders ståndpunkter.