Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Man pratar ofta om rasistiska åsikter och det mäter man. Men resultatet av rasism diskuteras nästan aldrig. De sociala och ekonomiska villkoren för människor från muslimska länder är mycket sämre i samhället. Det kan man även se på sysselsättningsgraden. Detta påverkar livsvillkor och hälsa. Detta är ett stort problem, säger Kimbwa Sabuni som är skuggrapportens redaktör till Expo Idag.

Nätverket svenska muslimer i samarbete består av flera muslimska organisationer. I rapporten framförs flera rekommendationer. Ett förslag är att det ska föras mer detaljerad statistik om minoriteters utsatthet i Sverige. Detta ska ske i dialog med minoritetsgrupper. På det sättet menar Nätverket svenska muslimer i samarbete att det är lättare att rikta direkta åtgärder.

För att förebygga segregation föreslås att regeringen arbetar fram en handlingsplan med åtgärder.

I rapporten radas även exempel upp på myndighetsutövning som styrts av fördomar. Socialtjänsten pekas ut för att ha styrts av fördomar mot muslimsk kultur när de omhändertagit barn. Ett exempel som lyfts fram är en flicka i Uppsala som tvingades till gynekolog i tron att hon könsstympas.

I svenska medier beskrivs muslimer ofta i sammanhang kopplat till våld av någon form och negativa händelser och sällan i samband med positiva händelser.

I rapporten slås fast att muslimer är dåligt representerade på redaktionerna och att det påverkar bevakningen. Staten föreslås få ökade befogenheter att kontrollera mediers rapportering för att förebygga att fördomar sprids. Framförallt uttrycks en oro för den islamofobi som är vanligt förekommande kommentarsfälten.

Andra konkreta åtgärder som rekommenderas är en sanningskommission om terrorlagstiftningen som enligt författarna till rapporten framförallt är riktad mot muslimer och leder till diskriminerande rättsövergrepp.

Nätverket svenska muslimer i samarbete vill även se en sanningskommission kring händelserna i småländska Forserum förra året där svensk somalier systematiskt utsattes för trakasserier.

– Det som hände i Forserum var att människors grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till att känna trygghet och rätten att gå till skolan kränktes systematiskt av en grupp människor. Och detta föregick i flera år. I det läget borde regeringen ta en titt på det och reda ut hur detta kunde ske så att det inte sker igen, säger Sabuni.

Rapporten kommer att lämnas in till FN för att ge en alternativ bild än den som regeringen presenterar i sin diskrimineringsrapport.