Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Förra året stormade det rejält kring Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag. Tidningens chefredaktör Vávra Suk avsattes i oktober efter anklagelser om förskingring. Anklagelserna kom bland annat från Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson. Som en konsekvens lämnade flera i redaktionen tidningen och partiet. Vávra Suk har även lämnat in en stämning mot Marc Abramsson där han anklagas för att ha gått över sina befogenheter och för att ha förfalskat styrelseprotokoll.

Nationell Idag har sedan 2009 beviljats miljoner i presstöd. I samband med förändringen i redaktionen beslutade dock Presstödsnämnden att göra en kontroll om tidningen lever upp till kraven för presstöd.

Under hösten mottog Presstödsnämnden även klagomål om att prenumeranter inte kunde säga upp sitt abonnemang. I december beslutade därför nämnden att beställa en abonnentundersökning.

Resultatet visade att endast 2,5 procent av de svarande upplevt svårigheter med att säga upp prenumerationen. Samtidigt uppgav 1,25 procent att de inte beställt tidningen över huvudtaget. Utifrån undersökningen och kontroll av tidningen har Presstödsnämnden kommit fram till att Nationell Idag i stort lever upp till kraven för att få presstöd.

För 2013 har myndigheten preliminärt beslutat att det ska utbetalas 1 679 000 kronor i driftstöd till tidningen. Presstödsnämnden har även begärt in uppgifter om hur tidningen använt stödet 2012. Uppgifterna ska senast komma myndigheten tillhanda i maj.

I september kommer presstödsnämndens slutliga beslut om Nationell Idag har rätt till presstöd för 2013.