Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vinterns stora politiska händelse inom extremhögern är bildandet av en ny naziorganisation, Nationella Alliansen (na), som på kort tid etablerat sig som den viktigaste gruppen inom den militanta rörelsen. Alliansens målsättning är att samla alla nazistiska grupper i Sverige under samma paraply.

Försök att ena den splittrade extremhögern brukar ske med jämna mellanrum. Sådana initiativ brukar vara dömda att misslyckas, inte minst på grund av personmotsättningar. Det finns dock orsak att betrakta Nationella Alliansen med lite större allvar. I ledningen för na sitter John Christopher Rangne, för några år sedan en av huvudfigurerna i Vitt Ariskt Motstånd (VAM).

Dömd för väpnat rån
Christopher Rangne började sin politiska karriär som skinhead i utkanten av dåvarande Sverigepartiets demonstrationer i Stockholm 1987. I slutet av 1980-talet dök han upp i den militanta strömning som växte fram inom skinheadrörelsen och som därefter kom att bli Storms nätverk. 1991 greps han i Härjedalen tillsammans med Klas Lund. Rangne åtalades för delaktighet i ett bankrån i Sveg, men blev överraskande frikänd. När han omtumlad intervjuades av tv-nyheterna lovade han att »fortsätta kampen mot den Sionistiska ockupationsregeringen«. Ett år senare dömdes han i ett annat sammanhang för väpnat rån.

För en politiker i ett normalt parti skulle en råndom innebära slutet på karriären, men i militanta nationalsocialistiska kretsar är det närmast en merit. Rangne fick stöd från den tyska »Hjälporganisationen för nationella politiska fångar« (HNG), som förde in honom på listan över »krigsfångar« och krävde hans frigivning i en internationell solidaritetskampanj. Tillsammans med andra »krigsfångar« startade han tidskriften Gryning i fängelset, och lät sig intervjuas av Aftonbladet. Under fängelsetiden växte Rangnes status i högerextrema kretsar, och inför frigivningen började hans supportrar inom Storms nätverk prata om honom som om det handlade om Messias återkomst.

Kort efter frigivningen i november 1995 började Rangne organisera Nationella Alliansen. Arbetet underlättades, då flera av de forna vam-aktivisterna hade anslutit sig.

Politiskt sett markerar bildandet av NA en förändrad strategi för den svenska extremhögern.

När föregångaren VAM bildades i början av 1990-talet var Sverigedemokraterna den viktigaste rasistiska organiationen. Partiet, som försökte profilera sig som en rumsren samlingsplats för »konservativa patrioter«, befann sig på kraftig tillväxt och försökte hålla en viss distans till de militanta sekterna. vam bildades delvis som en opposition till bristen på »aktiv kamp« inom SD.

vam hämtade inspirationen från rasistiska terrorgrupper i USA, och drömde om ett raskrig. Det gick inte så bra; inom loppet av något år greps flera av VAM:s »ledare«. Aktivister som fortfarande befann sig på fri fot fick kalla fötter. Internt började den »väpnade strategin« omvärderas redan 1992, men det har tagit lång tid innan någon alternativ strategi formulerats.

Interna motsättningar

Sedan dess har två dramatiska förändringar skett. Dels håller sd långsamt på att utraderas i interna maktstrider. Ett långt mer högerradikalt alternativ, Hembygdspartiet (HbP), vill profilera sig som arvtagare till sd. Till skillnad från föregångaren bedriver dock HbP ett nära samarbete med de militanta grupperna. Den andra förändringen är att vit makt-musiken fått ett genombrott som ingen hade kunnat förutspå för fem år sedan. Nazister med extrem retorik är inte längre automatiskt isolerade i sekterna. na kan arbeta i ett helt annat politiskt klimat bland ungdomar i skolåldern.

Under vintern har Rangne och hans kumpaner rest runt och träffat representanter för naziströrelsen i flera städer. Han har fått stöd från många grupper, inte minst Riksfronten som av allt att döma kommer att gå upp i na. Både Hembygdspartiet och vit makt-tidningen Nordland har rättat in sig i ledet. Internationellt har na fått positiva reaktioner från den tyska ns-rörelsen – vars ord väger tungt i dessa sammanhang – och det danska nazistpartiet DNSB.

Försöker locka ungdomar

Strategin idag handlar om att etablera nazirörelsen som en ungdomsrörelse, inte minst genom vit makt-musiken. Politiskt kommer Hembygdspartiet att suga upp »parlamentariska« rasister och främlingsfientliga svenskar, medan na kommer att hålla i den utomparlamentariska propagandan. Det är intressant att notera att ns-rörelsens tidningar det senaste året tonat ned den mest vulgära rasismen, som kan skrämma bort potentiella sympatisörer bland ungdomarna.
Hittills har det huvudsakliga motståndet mot na kommit från delar av NS Göteborg, som dominerat den militanta rörelsen sedan VAM:s sammanbrott, men som nu ser sin position hotad. Enligt en göteborgspolis med goda källor inom nazirörelsen, kommer Nationella Alliansen i framtiden få problem med ns Göteborg.

Stieg Larsson/Expo
© Expo 1996
(Expo nr 1 - 1996)