Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var vid lunchtid under söndagen som tolv aktivister ur Nationalsocialistisk front marcherade genom centrala Nora för att hålla ett möte. Enligt partiets hemsida så var syftet med mötet att förmedla en annan syn på den så kallade Kristallnatten, vars minne högtidlighölls på många platser av antirasister runt om i landet.
Talare på mötet var Daniel Gebel-Höglund från Trollhättan.

Nora har alltsedan 1998 varit en återkommande samlingsplats för Nationalsocialistisk front. Då genomförde partiet sitt Första maj-firande i det lilla samhället. Under hösten genomförde partiet också ett av sina valmöten inför EMU-folkomröstningen i Nora.

- Det är lika ruggigt varje gång, fortsätter Håkan Blomgren.

Kommunalrådet säger till Nerikes allehanda att han inte vill kritisera polisen öppet, men säger samtidigt att han hade önskat att de hade hunnit fram i tid för att kunna stoppa demonstrationen.