Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det senaste halvåret har Fria Nationalister Skåne (FNS) expanderat i den nordvästskånska kommunen Höganäs som i tätorten har runt 14 000 invånare. Under våren har gruppen varit aktiv på orten med propagandaspridningar, klotter och affischer.
Polisen beräknar nu gruppen vara runt ett 25-tal ungdomar i 15-19 års åldern och betraktar det som en gängbildning.
– Höganäs är ett av de lugnaste polisområdena och vi bearbetar detta på ett tidigt stadie, säger Göran Johansson, Närpolischef.
– Det rör sig om ett 25-tal ungdomar som har en liten men driven kärna, säger Göran Johansson.

Än så länge kopplar polisen tre fall av misshandel till gruppen.
– När man går ut och slår ner någon för att de har andra åsikter så är det ingenting vi kommer acceptera, säger Kristina Pålsson, stationsbefäl på Höganäspolisen.
Polisen i Höganäs har nu gjort en polisanmälan mot FNS hemsida om brott mot personuppgiftslagen och förtal. Justitiekanslern har tittat på ärendet men hänvisar det ner till åklagarkammaren i Helsingborg.

Fria Nationalister Skåne bildades på hösten 2008. Nätverket drog igång sin verksamhet med en 30 november demonstration i Lund som skapade mycket lokal uppmärksamhet.
Många av de som valde att aktivera sig i FNS kom från den högerextrema gruppen Helsingborgskampanjen som numera är nedlagd.

Ämnen i artikeln