Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i september som JK beslutade att inleda en förundersökning mot Sebastian Karlsson, ansvarig utgivare för nazistiska Svenskarnas parti nättidning Realisten. Förundersökningen gällde en kommentar som publicerats på sajten.

JK beslut att lägga ned förundersökningen beror på att myndigheten gör bedömningen att Realistens kommentarfunktion inte uppfyller kraven för att omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen och att det därmed inte kan röra sig om yttrandefrihetsbrott.
– JK är inte behörig att handlägga ärendet, när det visat sig att det inte är frågan om ett yttrandefrihetsbrott. Det är en allmän åklagare som har behörighet att besluta om eventuella åtgärder, säger Peter Lindström, som varit JK:s handläggare i ärendet.

Om kommentarerna förhandsgranskats av redaktionen för Realisten så skulle ärendet ha vara ett fall för JK, berättar Peter Lindström.
– JK gör skillnad på uppgifter i en icke förhandsgranskad kommentar och uppgifter som finns i artiklar på hemsidan.

Ett fall för åklagaren
Ärendet sänds vidare till Myndigheten för radio och tv för en eventuell utredning om sajten ska få behålla sitt utgivningsbevis och till åklagaren Tora Holst, för bedömning om skribenten kan ha gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt brottsbalken.

Enligt Andreas Barth på åklagarmyndigheten så har inte Tora Holst tagit ställning i ärendet.