Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den två miljoner ord långa rapporten täcker 193 länder och kartlägger bland annat väpnade konflikter och möjligheterna för fristående organisationer att arbeta för mänskliga rättigheter. Dessutom presenteras statistik om diskriminering mot etniska minoriteter och religiösa grupper.

Ökad antisemitism

Bland annat visar en samlad bild att antisemitismen ökar och man har kunnat påvisa en koppling mellan denna ökning och konflikten i Gaza vintern 2008-2009. Trots flera försök att motarbeta diskrimineringen är folklig antisemitism, enligt rapporten, utbredd i Europa, Sydamerika och på många andra håll.

Man noterar att antisemitismen delvis tar sig nya uttryck. Kritik av sionismen och Israels politik övergår i att demonisera judar och kan också resultera i våldshandlingar.

Ökad oro för islamofobi

Vidare konstateras att diskriminering av muslimer i Europa är ett ökande problem och det hänvisas bland annat till förra årets folkomröstning som förbjöd byggandet av fler minareter i Schweiz. Dessutom noterar man i rapporten att romernas situation i vissa länder i Europa förvärrats i den finansiella krisens kölvatten. Fattigdom, arbetslöshet och analfabetism är utbredd bland Europas romer. De blir systematiskt diskriminerade och rapporten visar också på flera fall av våld och mord mot den romska minoriteten.