Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

1995 mördades John Hron från Kungälv av nazister. Han blev 14 år gammal. Kungälvs kommun har sedan dess utvecklat ett aktivt arbete för att förebygga våldsbejakande högerextremism. Arbetet har framförallt riktat sig till skolelever som rört sig i den högerextrema miljön eller som varit i riskzonen. Den så kallade Kungälvsmoddelen har visat sig vara framgångsrik och vitmakt-organisationer har inte lyckats nyrekrytera vilket lett till att det inte längre finns någon vit maktaktivitet i kommunen.

Nyligen släpptes rapporten "Intoleransens pris" som sammanställts av Expo, Teskedsorden och Kungälvs kommun. Rapporten är skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark. De har räknat på vad en etablerad vit makt-rörelse kostar ett samhälle i form av bland annat rättsprocesser, socialt utanförskap och sjukvård på grund av misshandel. I rapporten fastslås att en aktiv vit maktorganisation kan kosta en kommun 290 miljoner kronor över 15 år. Kungälvsmodellen har kostat Kungälv 13 miljoner under samma tidspann.

Christer Mattsson som är ansvarig för modellen säger till Expo Idag att de flesta kommuner har en god vilja, men när det kommer till att etablera modellen så har man tidigare ryggat för kostnaderna.

– Det har definitivt varit ett ökat intresse från kommunerna efter rapporten. Den har varit en avgörande faktor. Det har aldrig tidigare varit så många kommuner som hört av sig. Nu får man bara se om de klarar av att genomföra detta också, säger Mattsson.

Mattson uppskattar att han har haft runt 450 skolelever i modellen. Han berättar att han har noterat en röd tråd hos de elever som sökt sig till högerextrema miljöer.

– De har ofta av olika skäl svårt med social interaktion. Det är ofta en konsekvens av att ju längre man gått in i en extremistisk värld ju svårare har man att relatera och kommunicera med dem som finns utanför. Den röda tråden är just oförmågan att samexistera, säger Mattsson.