Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För Nordamerikas högerextremister har USA:s första svarta president har fått symbolisera allt som är fel med det amerikanska samhället. Enligt dem ligger Obama bakom både invandringen och den dåliga ekonomin.

I rapporten delar SPLC in extremisterna i tre huvudfåror. De renodlade högerextremisterna, den konspiratoriska patriotrörelsen samt radikala grupper av invandringsmotståndare, så kallade "nativist groups". Sammanslaget utgör de hela 2145 olika grupper år 2010. Det motsvarar en 22-procentig ökning från föregående år.

Det är första gången sen SPLC började sammanställa sina rapporter på 1980-talet som antalet högerextrema "hatgrupper" räknar in över 1 000 aktiva organisationer.

Ökningen kommer trots att etablerade politiker antar allt hårdare lagar med udden riktade mot invandrare och invandring. I april förra året infördes stenhårda invandringslagar i delstaten Arizona, något som Expo tidigare rapporterat om. Att mainstreampolitiker anekterar extremhögerns retorik är annars något som brukar minska aktivismen inom miljön. 2010 utgör ett undantag.

Efter Arizonas nya lagar har liknande förslag presenterats i andra delstater. Och det finns ingenting som tyder på att den radikala högern tappar fart. Snarare tvärt om. Under en 11-dagarsperiod i januari i år inträffade flera allvarliga brott där gärningsmännen hade tydliga kopplingar till någon av de tre extremistfårorna som SPLC granskar:

En nazist greps i sin bil i närheten av gränsen till Arizona. Med sig hade han ett antal hemmagjorda granater.

Vid Martin Luther King-firandet i Washington lyckades polisen hindra en terroristattack när de oskadliggjorde en bomb i närheten av folkmassorna.

Ytterligare en man greps i sin bil utanför en av USA:s största moskéer i Michigan. Med sig hade han sprängmedel. Han är nu åtalad för bland annat innehav av explosiva medel.

Även andra typer av extremistiska våldsdåd har blivit vanligare. Förra året mördades två poliser i Arkansas av en person med kopplingar till en patriotisk medborgarrörelse. Poliser runt om i USA har rapporterat till SPLC och vittnat om hur aktiviteterna bland de konspiratoriska patrioterna ökat drastiskt. Finansdepartementet varnar nu personalen. Anledningen är att patriotrörelsen ser skatt som ett övergrepp på medborgerliga friheter och anställda hos departementet som legitima måltavlor.

Samtidigt har upphovsmannen till de nya invandringslagarna i Arizona valts in i senaten. Där har han föreslagit att hans delstat ska införa lagstiftning som gör det möjligt för dem att helt bortse från federala lagar. I Virginia föreslås att delstaten ska införa en egen valuta "ifall den federala skulle kollapsa". I Montana finns ett lagförslag om att lokala sheriffer ska få veto mot inblandning från exempelvis FBI i brottsutredningar. Enligt SPLC härrör samtliga förslag från den patriotiska rörelsens konspiratoriska ideologi.

Rapporten hänvisar också till den aggressiva politiska retorik som under 2010 spridits från konservativa kretsar. I takt med att tonläget höjts mot Obama och hans regering, bland annat genom Tea Party-rörelsen, har högerextrema rörelser kunnat flytta fram sina posititioner. Kulmen för retoriken nåddes tidigare i år i samband med mordförsöket på kongressledamoten Gabrielle Giffords vid ett möte i just Arizona. Sex personer sköts ihjäl medan Giffords överlevde. Om mördaren var kopplad till högerextrema rörelser råder det delade meningar om, som Expo rapporterade.

Var utvecklingen leder är svårt att förutse. På det stora politiska planet hotar de konservativa republikanernas framgångar att stoppa Barack Obamas lagförslag i den federala kongressen. Han kommer också att vara föremål för de radikala gruppernas förakt även i framtiden. Obama är en symbol för "rasblandning" och den federala regeringen, något som upprör inom extremistmiljöerna.