Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

In i det sista försökte Nationaldemokraterna genomföra sin marsch genom de centrala delarna av Göteborg, såsom utannonserats i snart två veckor till partiets medlemmar och aktivister. Men den ursprungliga begäran att demonstrera uppför Kungsportsavenyn till Götaplatsen och tillbaka avslogs tidigt av polisen. Istället gavs Nationaldemokraterna tillstånd att hålla en stillastående manifestation på Norra Hamngatan.

Mötesarrangören Marc Abramsson talar inför samlingen på Prytzgatan
Foto: Expo

Efter en första samling och genomgång på Prytzgatan i Mölndal söder om Göteborg där NDU-ordföranden och mötesarrangören Marc Abramsson talade till deltagarna, samlades nationaldemokrater i mindre grupper i närheten av Götaplatsen. Syftet var att man med mindre grupper skulle kunna undgå polisens uppmärksamhet. I varje fall delar av tåget hade för avsikt att fullfölja marschplanerna nerför Avenyn. Men försöken att marschera stoppades mer eller mindre omedelbart av polis.
Demonstrationsdeltagarna sattes i bussar och kördes till den tillståndsgivna platsen.

”Sverige åt svenskarna”
Nationaldemokraternas möte var ett led i partiets kampanj inför Europaparlamentsvalet och gick under parollen "EU ut ur Sverige!". Partiets toppkandidat i valet, Tor Paulsson, var en av huvudtalarna vid mötet. Han inledde sitt tal med att häckla motdemonstranterna. Utöver de många glåporden redogjorde Tor Paulsson också för partiets syn på EU.

Efter Paulssons tal tog vice ordföranden i Nationaldemokratisk Ungdom, NDU, Robert Almgren över. Han förklarade att Nationaldemokraterna vill ha ett ”svenskt Sverige i ett Europa av nationer” och avslutade med ”Sverige åt svenskarna”.

Manifestationen anordnades officiellt av Nationaldemokraternas partidistrikt i Västsverige. Men en stor del av deltagarna var tillresta. Det var också NDU-ordföranden Marc Abramsson från Stockholm som stod bakom tillståndsansökan och skötte förhandlingarna med göteborgspolisen. Den organiserande grundstommen i manifestationen bestod av tillresta aktivister från Stockholm.

Julie Russell från British National Party talade för ett vitt, nationernas Europa
Foto: Daniel Olsson

Internationellt samarbete
Som en del av Nationaldemokraternas samarbete med den brittiska extremhögern fanns fyra tillresta representanter från fascistiska British National Party på plats. Partiets internationella sekreterare Julie Russell höll ett tal där hon bland annat deklarerade att hennes parti och Nationaldemokraterna har samma idéer och kämpar för samma sak. Julie Russell slog även fast det egna partiets mål om ett vitt, nationernas Europa.
De tre övriga engelsmännen var representanter från moderpartiet, ungdomsförbundet och BNP:s juniorverksamhet Young BNP Supporters club.

Hätsk stämning
Stämningen mellan Nationaldemokraterna och de drygt 400 motdemonstranterna var hätsk. De två grupperna skildes åt av kanalen som rinner genom centrala Göteborg. Båda grupperna försökte överrösta varandra. Vid flera tillfällen kastade motdemonstranter ägg och flaskor mot polis och nationaldemokrater. Motdemonstrationen var inte tillståndsgiven och växte allteftersom det nationaldemokratiska mötet fortlöp.

Kritiska mot polisen
Rickard Ekman, pressekreterare för Nationaldemokraterna, förklarar att arrangörerna är nöjda med demonstrationen men att de är kritiska till polisens agerande.
- Vi är kritiska till att de inte lät oss gå där vi ville och för att de bussade runt oss så länge, säger han.

Han menar också att polisens agerande skapade en förvirring som gjorde att partiets Göteborgsavdelning först startade sin marsch mot Kungsportsavenyn. Det stora polisuppbådet gjorde dock att marschen snabbt avbröts eftersom polisen gjorde bedömningen att en marsch genom centrala delarna av Göteborg skulle riskera den allmänna ordningen.

- Vi klarar inte av att ha dem demonstrerande genom Göteborg. Det väcker upp sådana känslor, förklarade kommenderingschefen Erik Nord på en presskonferens några timmar innan mötet.

Polisen nöjd
Björn Jordanius, vakthavande befäl på länsordningspolisen har ingen förståelse för Nationaldemokraternas kritik.
- Vi har gjort en bedömningen av säkerhetsskäl. Alla har rätt att demonstrera i Sverige och det är vår rätt att skydda de som demonstrerar och de som är emot de som demonstrerar. I det här fallet valde vi att låta Nationaldemokraterna åka i buss för att skydda dem, förklarar han. Han säger också att polisen är nöjda med sin insats under dagen.

Drygt fyra hundra motdemonstranter samlades i Göteborg
Foto: Daniel Olsson

En person har anmälts för misshandel efter dagens demonstrationer. Misshandeln ägde rum i motdemonstrationen när en av demonstranterna skulle kasta en flaska mot Nationaldemokraterna men istället träffade en person i samma demonstration i huvudet.

Nationaldemokraternas Rickard Ekman är efteråt starkt kritisk till motdemonstranterna.
- Det är bara slödder, dessutom var det många invandrare vilket visar att de var där för att demonstrera mot svenskarna, säger han.

DANIEL OLSSON
DANIEL POOHL