Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

 lokal antirasism sofie casserlov

– Syftet med studien är att få en tydlig bild av hur den lokalt förankrade antirasismen ser ut och vilka utmaningar antirasister som engagerar sig lokalt ställs inför, säger Sofie Casserlöv som är författare till Expos rapport Lokal antirasism.

Elva antirasistiska organisationer som arbetar lokalt har uppmärksammats i rapporten. De flesta organisationerna har bildats som en reaktion mot rasism i sitt lokalsamhälle. Det kan handla om Sverigedemokraternas intåg i kommunfullmäktige eller nazistiska aktiviteter på orten eller ett organiserat motstånd mot flyktingar.

Ett återkommande problem för antirasistiska organisationer är ekonomin. Ofta knyts finansieringen till ett visst projekt vilket innebär att kompetensen som byggs upp inom organisationen försvinner efter projekttidens slut. Flera organisationer vittnar också om våld och hot från högerextrema grupper. Det kan röra sig om fysiskt våld men också att antirasister hängs ut med namn och adress på nätet. Reaktionerna från lokalsamhället är ofta desto mer positiva både från befolkningen och från medier.

Den stora arbetsbördan för människor som valt att arrangera sig leder ibland till att aktivister tvingas ta en paus från arbetet för att orka med. En önskan som framgår tydligt i rapporten är bättre samverkan mellan antirasistiska aktörer. Men också bättre stöd från kommunerna, både finansiellt, såväl som att kommunen själva bör ta ett större ansvar att motverka rasism.

- Resultaten i undersökningen är allvarliga. En starkare antirasistiskrörelse behövs nu när rasistiska åsikter riskerar att bli legitima efter Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, säger Alexander Bengtsson, tillförordnad vd för Stiftelsen Expo.

Läs rapporten Lokal antirasism.