Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Vi anser att Anders Behring Breivik inte varit psykotisk, omedveten, eller lättare psykiskt utvecklingsstörd under tiden före, under eller efter sina handlingar, sa Agnar Aspaas.

Förra veckan vittnade rättspsykiatrikerna Torgeir Husby och Synne Sørheim som kommit fram till att Breivik lider av paranoid schizofreni. En Slutsats som alltså inte delas av dagens vittnen.

Terje Tørrissen och Agnar Aspaas pekade på flera punkter. Bland annat att Breivik delar sin världsbild med subkulturer.

- Det är välkänt från nyhetsbilden, och de hemsidor som de sakkunniga har besökt, att det finns politiska subkulturer som delar Breiviks politiska meningar, sa Aspaas.

Då det gäller Breiviks uniformer och militaristiska språkbruk är också det förekommande i militanta miljöer, menar rättspsykiatrikerna.

- Vi hittar inget grundlag till att bedöma det som ett uttryck för psykotiska tankeprocesser, fortsätter Aspaas.

Rättspsykiatrikerna pekar även på brev som Breivik har tagit emot, som de menar visar att han inte är ensam om sin världsbild. Han har fått brev av personer som uppgett att Breivik radikaliserat dem.

Att Breivik trodde att han blev övervakad och vidtog försiktighetsåtgärder, menar psykiatrikerna inte innebär att han är paranoid.

- Vid minst två konkreta tillfällen har han letat efter övervakningsutrustning. Han har ofta bytt ut sin hårddisk, efter att ha loggat in på sajter som skulle ha kunnat väckt polisens uppmärksamhet. PST:s (Säkerhetspolisen, red.anm) uppdrag är att övervaka extrema miljöer. Vi anser det därför inte anmärkningsvärt att den tilltalade i sina förberedelser till terroraktioner varit rädd för övervakning. Det var mer en normal försiktighetsåtgärd, menar Aspaas.

Vidare menar rättspsykiatrikerna att Breivik svarar rationellt på frågor och att han är välformulerad.

Törrissen och Aspaas har dock kommit fram till att Breivik lider av en antisocial och narcissistisk personlighetsstörning, men att han är tillräknelig och därmed kan dömas till fängelse.

Ämnen i artikeln