Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Lagen som röstades igenom i parlamentet behöver antas ytterligare en gång innan den träder i kraft. Lagen innebär att det kommer att bli olagligt att sprida information som kan "skada moralen, hälsan och den själsliga utvecklingen på unga, vilket innefattar att introducera förställningar om att traditionella och icke-traditionella äktenskap är lika socialt accepterade".

Propaganda definieras i lagförslaget som "lockelser, positiva yttranden och kommentarer riktade till unga, som uppmuntrar till icke-traditionella sexuella relationer".

Parlamentsledamoten bakom lagförslaget säger att lagen kommer att drabba klubbar som riktar sig till ungdomar och sociala medier som sprider information om homosexualitet, rapporterar the Independent.

Privatpersoner som bryter mot lagen riskerar böter på 1 000 kronor och organisationer böter på över 100 000 kronor.

Människorättsorganisationer menar att lagen bryter mot rysk och internationell lag. De befarar även att homosexuella tonåringar som redan skäms eller är rädda för att komma ut med sin sexualitet kommer att få det tuffare. "Detta är en rak väg mot diskriminering och legitimerar våld. Det påstås att lagen är till för att skydda unga, lagen kommer göra det motsatta och pressa homosexuella tonåringar mot isolation och självmord, skriver människorättsorganisationen Coming Out om lagen.

Det finns en liknande lagstiftning i ytterligare två ryska regioner.