Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I en rad artiklar har den högerextrema och SD-vänliga nyhetssajten Samnytt publicerat uppgifter om en person som varit ledande i den numera nedlagda ideella föreningen Näthatsgranskaren. Föreningen arbetade under sin aktiva tid med att minska hatbrott och kränkningar på internet och har genom åren polisanmält ett stort antal inlägg i sociala medier av den karaktären.

Artiklarna har handlat om att beskriva personen som klandervärd och brottslig. Personen beskrivs också som en "vedervärdig människa".

Stockholms tingsrätt dömer nu sajtens ansvariga utgivare, Mats Dagerlind, för två fall av yttrandefrihetsbrottet förtal och ett fall av grovt förtal.

Förnekar brott

Dagerlind själv har nekat brott och hävdat att publiceringarna är publicistiskt motiverade och att personen som omskrivits är en person som enligt honom är en makthavare.

Juryn gör en annan bedömning och slog fast att tre av formuleringarna i de totalt fyra artiklar som var uppe för prövning, är att betrakta som förtal och i ett fall grovt förtal.

Dömdes även 2022

Mats Dagerlind dömdes så sent som i december 2022 av Högsta domstolen för grovt förtal i ett annat fall. Då gällde det en publicering som pekade ut en journalist på Dagens Nyheter som ”misstänkt jihadist”.

Publiceringar på sajten har inte bara fått straffrättsliga efterspel – sajten har också återkommande klandrats av Mediernas etiknämnd. Senast var mars 2023. Innan dess, i januari samma år, lämnade sajten det medieetiska systemet efter cirka två år som anslutna. Den hade då anmälts 18 gånger och klandrats vid sex tillfällen.

Samnytt grundades 2017 som en efterföljare till SD-vänliga Avpixlat och dessförinnan Politiskt Inkorrekt.

Får fängelse

Tingsrätten dömer Mats Dagerlind till en månads fängelse. Han ska också betala ett skadestånd om 20 000 kronor till personen som förtalats i ersättning för kränkning.

I sitt beslut om påföljden tar rätten hänsyn till den tidigare domen mot honom och skriver att det eftersom det rör sig om ett grovt förtal som fått mycket stor spridning så har brottet ett straffvärde högre än böter.

De skriver också att rätten anser att risken för att Mats Dagerlind ska begå flera liknande brott är förhöjd.

Målet har drivits som ett enskilt åtal, det vill säga när en privatperson åtalar för brott istället för en åklagare, och tingsrätten beslutade att personen som förtalats ska stå för sina egna rättegångskostnader medan Mats Dagerlind får betala tillbaka en del av kostnaden för sitt försvar till staten.

Expo har sökt Mats Dagerlind som inte vill kommentera domen.

Fakta: Tryckfrihetsmål

Tryckfrihetsbrott skiljer sig från andra brottmål i Sverige och är relativt ovanliga.

I dessa mål är det en jury bestående av nio personer som avgör om den åtalade blir friad eller fälld.

För att ett mål ska gå vidare till domare som fastställer dom och eventuell påföljd måste sex av de nio jurymedlemmarna fälla den åtalade. Det sker genom att jurymedlemmarna svarar ja eller nej på en lista med frågor gällande om de anser att den åtalade ska fällas eller inte.

Justitiekanslern är ensam åklagare i tryckfrihetsmål, men det kan också drivas som ett så kallat enskilt åtal. Ett sådant innebär att den som utsatts för brottet själv är den som väcker talan i domstol, istället för en åklagare.

Källa: Justitiekanslern

Ämnen i artikeln