Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I Schweiz finns det en lag från 1995 som förbjuder rasistiska symboler på offentliga platser. Men det finns kryphål i den. Då förbudet bara gäller om det går att bevisa att symbolerna används för att sprida propaganda, vilket ofta är svårt.

Flera politiker vill stärka lagen. Även polisen vill ha bättre verktyg för att stoppa nazister som använder symbolerna offentligt.

Frågan om lagändring har varit aktuell det senaste decenniet efter att till exempel nationaldagsfirandet på Rütli-ängen den första augusti, vid upprepade tillfällen störts av högerextremister med nazistflaggor och SS symboler.

Det var speciellt efter firandet år 2000 på Rütli-ängen som debatten tog fart. Efter att en grupp nazistiska skinheads buat ut den dåvarande ministern Kasper Villiger, skriver den schweiziska upplagan av The Local.

Efter att lagförslaget gått igenom flera olika instanser avslogs det på tisdagen av Ständerådet och överhuset i parlamentet.