Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna blev invalda i kyrkan 2001. Få motioner som partiet lämnat in sedan dess har haft anknytning till de frågor som partiet prioriterar i sitt kyrkopolitiska manifest.
Expo har gått igenom samtliga 63 motioner som Sverigedemokraterna lämnat in i de olika kyrkoorganen sedan 2002. Fyra av dem tar upp homoäktenskapet, några enstaka behandlar islam och en enda handlar om gömda flyktingar. Dessa frågor som beskrivs som viktigast i det kyrkopolitiska manifestet, har lagts åt sidan till förmån för förslag om bland annat hur kyrkans administration och hur demokratin inom kyrkopolitiken ska förbättras.

Stärka den kristna profilen

De vanligaste förekommande förslagen handlar om hur kyrkan ska stärka sin kristna profil. Margareta Sandstedt föreslår i Bomhus församling att varje gudstjänst ska firas med nattvard. Detta är för att församlingen ska kunna känna sig närmare den kristna tron och Jesus. Ett annat exempel är en motion där Eva Nyman föreslår att en äldre psalm, "Fädernas kyrka" ska återinföras till psalmboken för att visa fosterlandets betydelse för kyrkan. Att nationaldagen ska bli en kyrklig högtidsdag och att en utredning ska göras om varför färre konfirmerar sig är andra förslag som partiet lagt.

Vill koppla ihop skolan och kyrkan

Bomhus och Gävle är de lokala samfälligheter där Sverigedemokraterna lämnat in flest motioner. Där är Margareta Sandstedt aktiv och hennes huvudfråga är hur skolan och kyrkan ska kopplas samman. Totalt har hon skrivit 16 motioner. Hon föreslår kristendomsundervisning för dagisbarn, föreläsningar i kyrkan, införande av ungdomsråd och att konfirmationen ska bli ett individuellt val för högstadieelever. Själv anser Margareta Sandstedt inte att hon berör skolan och unga speciellt ofta i hennes förslag.
Hon tycker i stället att Sverigedemokraterna är ett av få partier som driver frågor om kyrkans roll och familjeidealet.
– Dessa frågor är viktiga att lyfta fram för att stärka den kristna profilen, menar hon.

Förlängd gudstjänst

Bland de övriga motionerna finns många spridda förslag. Runar Filper, sverigedemokratisk kyrkopolitiker i Sunne, föreslår till exempel att en gudstjänst i månaden ska avslutas med en tacksägelse för personer som avlidit på orten. Margareta Sandstedt skriver i en motion att gudstjänsten skall förlängas till två timmar. Det är för att församlingen efter predikning ska kunna diskutera psalmer och eventuellt dela en tallrik soppa. I kyrkomötet finns en motion om att personer inte ska diskrimineras för att de är äldre eller för att någon är gammalkyrklig. En gammalkyrklig kan exempelvis vara en motståndare till kvinnliga präster. Till övriga förslag finns även motioner om att kyrkliga fastigheter i första hand ska erbjudas till kristna invandrade grupper, att en utredning ska göras om landets ökade självmordsstatistik och att socialister inte ska få hyra kyrkolokaler.

Fem motioner tar upp ämnet demokrati. Förslagen handlar alla om att mindre nomineringsgrupper ska få mer inflytande i kyrkan. Ett par av dessa förslag handlar om att mindre partier ska få större insyn i kyrkofullmäktige och att valannonser ska kunna publiceras från andra än de större partierna i kyrkan. Sverigedemokraterna är ett parti av de mindre nomineringsgrupperna.

Trivselmotioner

Ulla Ekström von Essen är idéhistoriker vid Södertörns Högskola och har gjort en studie om hur Sverigedemokraterna arbetat i kommunerna under förra valperioden. Hon tror att Sverigedemokraterna använder sig av två sätt för att skriva en motion. Den ena sortens motioner är kraftigt ideologiska med tydlig invandrarfientlighet. Den andra sortens motioner är trivselmotioner som partiet använder sig av för att få legitimitet hos andra partier.
– Sverigedemokraterna använder gulliga och ofarliga motioner som ett verktyg för att inte hetsa upp andra partier.

Ämnen i artikeln