Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti i år att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot 125 flyktingar och andra skyddsbehövande per år från och med 2012. Det nya avtalet skiljer sig inte från det tidigare tillsvidare avtalet, men sedan etableringsreformen trädde i kraft ska alla överenskommelser om flyktingmottagning i kommunen skrivas om.

När kommunen förnyade avtalet om flyktingmottagandet utan att först få det godkänt i kommunfullmäktige överklagade Ted Ekeroth beslutet till förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten gav Ekeroth rätt med motiveringen att kommunstyrelsen inte får ta den här typen av beslut om inte ärendet först behandlas i kommunfullmäktige. Detta innebär att kommunstyrelsen måste dra tillbaka beslutet.

Christer Wallin som är vice ordförande i kommunstyrelsen, säger till Expo.se att han inte kände till Ekeroths överklagan eller förvaltningsrättens beslut. Han är dock övertygad om att avtalet om flyktingmottagandet kommer förnyas.

– Jag tror inte att kommunstyrelsen beslut kommer ändras i kommunfullmäktige, säger Wallin.

Expo.se har försökt nå Ted Ekeroth utan resultat.