Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sd i Svenljunga har bland annat föreslagit att kommunen inte ska tillåta andra lovdagar än de som är traditionellt svenska och att de ska införa garantipensioner. Men kommunstyrelsen säger nej i båda fall.

Kommunstyrelsen menar att det vore olyckligt om de skulle fatta beslut som innebar inskränkningar mot enskilda grupper. Pensionerna är dessutom något som de inte har någon makt över, eftersom det är staten som har hand om dem, rapporterar SR.

Sd ville även införa vad de kallar för ett "mångkulturellt bokslut" i kommunen, alltså att kostnader för invandringsrelaterade poster särredovisas i budgeten, men även detta avslogs.

Ämnen i artikeln