Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kent Ekeroth som sitter i justitieutskottet skrev i ett yttrande om regeringens förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism att:

"Tidigare undersökningar i Sverige och i Europa har till exempel pekat på att stora delar, till och med i vissa fall majoriteter av muslimska populationer innehar kvinnofientliga, antidemokratiska och våldsbejakande värderingar".

Tjänstemän på justitieutskottet reagerade på texten och misstänkte att den kunde utgöra hets mot folkgrupp. Efter överläggningar med riksdagens kammarkansli kom utskottet fram till att meningen riskerade strida mot lagen och tog bort den, rapporterar Riksdag och Departement.

"Kammarkansliets uppfattning är att ett sådant uttalande kan komma att föranleda en erinran från talmannen och att det bör undvikas i ett riksdagsdokument, skrev utskottet i ett mejl till Kent Ekeroth.

Kent Ekeroth accepterade kritiken och gick med på den mildare skrivning som utskottet föreslog. Formuleringar som pekade ut muslimer som kvinnofientliga, antidemokratiska och våldsbejakande togs bort, skriver Riksdag och Departement. Ekeroth ångrar nu att han gick med att ändra i yttrandet.

"Hade jag vetat att det skulle bli en grej av det hade jag såklart låtit det stå och ska göra så fortsättningsvis.", skriver han på sin blogg.

Ekeroth säger även att han kommer att läsa upp den ursprungliga texten när det blir debatt i riksdagen den 2 maj om regeringens handlingsplan om extremism.

Kanslichefen vid justitieutskottet, Thomas Lindstam, säger till Riksdag och Departement att han aldrig tidigare varit med om att ett uttalande från en riksdagsledamot riskerat att utgöra hets mot folkgrupp. Han menar att det var rätt av kansliet att berätta för Kent Ekeroth att hans formuleringar kunde bryta mot lagen. Lindstam poängterar att Kent Ekeroth hade kunnat hålla fast vid sin första text och inte hade behövt godkänna det nya förslaget.