Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sedan 2020 är mannen som är i 55-årsåldern anställd som politisk sakkunnig för Sverigedemokraterna på riksdagskansliet. Han är för SD:s räkning kopplad till två utskott och han har vid ett flertal tillfällen medverkat vid dessa utskotts sammanträden. Via partiet har han också fått passerkort till riksdagen.

Innan anställningen hos SD har mannen arbetat som seniorrådgivare på ett mellanstatligt organ som verkar för att stärka den svenska regeringens samarbete med andra länder.

Nu kan Expo visa hur tjänstemannen, parallellt med arbetet i riksdagen, har haft samröre med den rasideologiska miljön och aktivt arbetar för att skapa lokala separatistiska ”svenska zoner”.

Deltar på medlemsmöte

Expos granskning visar att mannen kan knytas till den rasideologiska organisationen Det fria Sverige, DFS, där han medverkat på ett digitalt Telegrammöte för endast DFS-medlemmar i augusti i år.

Det fria Sverige grundades 2017 av personer med mångårigt engagemang i nazistorganisationer som Nordiska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti bakom sig. DFS huvudsakliga verksamhet är opinionsbildning genom poddar och skrifter, samt en strävan att etablera mötesplatser för ”svenskar”. Bland annat genom ”Svenskarnas hus”, den fastighet organisationen äger i Töreboda kommun.

”Som hundratals generationer svenskar innan oss är det nu vår tur att greppa svärdet och göra oss redo för att mota främlingar och ockupanter ur vårt land. Det vi gör idag kommer avgöra vad Sverige och svenskhet ska innebära om hundra år”, sa Dan Eriksson, en av organisationens ledare, i ett tal 2020.

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson kallade 2019 ledarskapet i Det fria Sverige för nazister efter att de i en poddsändning pratat nedsättande om hans partner.

Svenska zoner

SD-tjänstemannen har även själv arbetat för att skapa platser för ”svenskar”. Tillsammans med Stefan Fahlander en företrädare för det högerextrema partiet Alternativ för Sverige, AFS, som även han är medlem i DFS, har mannen varit drivande i projektet Svenska zoner.

Expo uppmärksammade Stefan Fahlander i anslutning till att han tidigare i år kandiderade i kyrkovalet för AFS. Han är bland annat aktiv i att sprida det så kallade Finspång-memet, alltså propaganda om att dagens ”folkförrädare”, till exempel nuvarande och tidigare partiföreträdare som Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt, ska ställas till svars och avrättas.

Syftet med projektet Svenska zoner är att skapa lokala ”maktherravälden” och vänder sig till ”svenska patrioter”. På sin hemsida förklaras att projektet syftar till att ta lokal kontroll:

”Det innebär även att sådana krafter tar över makten, eller skaffar sig väsentligt inflytande i, lokalt föreningsliv, kulturliv, näringsliv, idrottsverksamhet, skolor, kyrkor o.s.v.”

Den nu SD-anställda mannen uppmanar via sociala medier personer som vill skapa lokala initiativ att kontakta honom så kan han ”hålla i trådarna”. Det har även anordnats fysiska möten för intresserade.

”Vi behöver svenska zoner så att galenskapen kan koncentreras geografiskt så att stora områden av landet kan skonas. Annars går vi under allihop. Som med Titanic. Vi behöver sätta ut livbåtarna för att vissa ska klara sig.”, skriver mannen i facebookgruppen för projektet 2020.

I samma grupp skriver han 2019: ”Dela upp Sverige i två delar. En del till dem som inte vill ha galenskapen, och en del som älskar all galenskap.”

Redan 2018 föreläste mannen i slutna sammanhang på samma tema om att skapa ”svenskkontrollerade” områden.

Folkutbyte

I Svenska zoners kanaler sprids idén om ett pågående folkutbyte, det vill säga att ”svenskarna” inom en snar framtid är i minoritet i ”sitt eget land”.

Som ett svar på ett inlägg 2019 om att muslimer kommer att bli i majoritet i landet skriver mannen att det kanske inte är säkert att just muslimer blir majoritetsbefolkning, men att han ser framför sig att ”traditionella svenskar inte längre utgör en majoritet av landets befolkning”.  Resonemanget avslutas med att lyfta vikten av att genomföra ”Svenska zoner”:

”Om inte dessa Zoner sedan växer och återtar territorium över tid, så kommer de sannolikt att krympa till vi en vacker dag befinner oss i samma situation som de kristna i Syrien eller de vita i Sydafrika. Vill vi det?”

I ett mer privat hållet inlägg berättar mannen om ett skogsbesök där hälften av alla han möter är ”araber eller från andra utomeuropeiska länder”. Han tillägger ”att det inte går att befinna sig någon enda stans i landet, utan att ständigt bli påmind om att befolkningen håller på att bytas ut”.

Hindras från att uttala sig

Till Expo säger SD-tjänstemannen att han varit i kontakt med Sverigedemokraternas pressavdelning som menar att han i egenskap av anställd inte kan uttala sig utan att det ska gå via dem. Han tillägger:

– Som privatperson hade jag gärna svarat på allt tänkbart. Men som sagt, det här får du filtrera genom vår pressavdelning, så får de i så fall tala om för mig om, och i så fall om vad, jag får prata med er om.

Men de här uppgifterna rör inte saker direkt kopplade till riksdagsarbetet.

– Man kan ju tycka att verkligheten är så enkel, men det är inte så enkelt som du vet. Så länge jag inte är en fri person och kan säga, göra, tycka vad jag vill så får det ändå gå via dem.

Pressavdelningen ber att via mejl få ta del av frågorna, men trots påminnelser återkommer partiet inte med något svar.

Säkerhetsrisk

Expo har även sökt svar från Sverigedemokraternas kanslichef Sammy Almedal, för att ställa frågor om säkerhetsaspekten i att partiet ger riksdagstillträde till en person med samröre och koppling till den rasideologiska miljön. Sammy Almedal har inte återkommit till Expo.

Partigruppernas kanslier är självständiga organisationer och inte en del av Riksdagsförvaltningen, den myndighet som ansvarar för riksdagens säkerhetsfrågor.

­– Riksdagsförvaltningen har en dialog och ett tätt samarbete med kanslierna och stöder efter önskemål med bland annat rådgivning. Skulle riksdagsförvaltningen få uppgifter om potentiella risker skulle vi ta upp det med berört partikansli som därefter har möjlighet att själv vidta åtgärder eller be oss om stöd, svarar Mattias Lindblom, vikarierande säkerhetschef och enhetschef på riksdagens säkerhetsenhet, om hur myndigheten generellt arbetar med den här typen av säkerhetsfrågor.

Läs mer: Efter Expos granskning: SD-tjänstemannen stängs av från sitt arbete