Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

År 2005 drev Miljöpartiet igenom den nya pumplagen som innebär att bensinstationer som säljer mer än 1000 kubikmeter bensin även måste erbjuda alternativa driftbränslen. Lagen har väckt starka känslor, framförallt på landsbygden där många bensinstationer har fått lägga ner sin verksamhet. Trots regeringsskiftet i förra valet och flera borgerliga riksdagsledamöters försök att riva upp lagen har den borgerliga alliansen hållit fast vid den nya lagen. Nu kan Sverigedemokraterna bli det parti som tar över frågan.

"Mackdöd på landsbygden"

Sverigedemokraternas ordförande i partiets Syd-distrikt Jens Leandersson är den person som har lyft frågan i partiet. I motionen "Rädda macken, riv upp pumplagen!" skriver han att den nya lagen har bidragit till "en mackdöd på landsbygden". I sin motion beskriver Leandersson bensinmacken som en träffpunkt för dem boende på glesbygden och att alliansregeringen har "saknat intresse för att motverka mackdöden".

Splittrar Alliansen

Samtliga borgerliga partier och även Vänsterpartiet var från början motståndare till pumplagen. Men efter regeringsskiftet har flera partier svängt. Centerledaren och näringsminister Maud Olofsson har bland annat sagt att hon inte tror nedläggningarna av bensinstationerna beror på pumplagen. Men flera enskilda borgerliga ledamöter har försökt profilera sig i frågan. En av dem är den halländska kristdemokraten Lars Gustafsson.
- Jag tycker att det är väldigt tråkigt att vi fyra partier inom alliansen inte har lyckats lösa det här, säger Lars Gustafsson.

"Kan fånga upp en opinion"

Lars Gustafsson vill inte kalla Sverigedemokraternas eventuella profilering i pumplagsfrågan för populistisk. Men han tror sig ändå förstå varför partiet vill driva frågan.
- Det är typiskt grepp att ta till för att fånga upp en frustrerad opinion, säger han.
Trots Sverigedemokraternas inträde i debatten om pumplagen tänker inte Lars Gustafsson ge upp sin kamp.
- Trafikutskottet har utsett en arbetsgrupp som ska utvärdera lagen och de är troligen klara
i november, säger Lars Gustafsson.

Ämnen i artikeln