Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vi kommer att ta en diskussion i skolledningen hur vi gör i framtiden. Om vi ska ändra våra rutiner. Den kritik vi har fått av JO får vi ta till oss, säger Bengt Broberg, rektor på Munkebäcksgymnasiet.

Det var 2010 som SDU var inbjudna att delta med ett bokbord i Munkebäcksgymnasiet. Skolan förbjöd dock ungdomsförbundet att sprida flygblad, med hänvisning till skolans säkerhet och att flygbladen bröt mot skolans värdegrund. SDU JO-anmälde skolan.

I veckan fick SDU rätt av myndigheten. Munkebäcksgymnasiet kritiseras både för att inte ha behandlat SDU objektivt och för att de har förhandsgranskat SDU:s material. SDU:s flygblad riktade sig mot islam.

– Vi gjorde den bedömningen att det inte var lämpligt utifrån de elevunderlag vi har att dessa flygblad delades ut. Det är fortfarande så att vi har ett ansvar att garantera en säkerhet och en trygghet för våra elever, säger Bengt Broberg.

Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU kommenterar även han beslutet på förbundets hemsida.

"…Det är ett stort nederlag för yttrandefriheten när skolor försöker förbjuda kritik mot islamisering och moskébyggen i än så länge svenska städer. Jag tar för givet att skolan riktar en ursäkt till SDU för sitt odemokratiska beteende." skriver han.

Till JO har skolan skrivit att skolan har flera muslimska elever som bär på traumatiska upplevelser från en flyktingsituation. Elever har även kontaktat skolledningen och uttryckt oro för att bråk kunde uppstå i samband med att SDU delade ut flygblad. JO:s beslut kan leda till att Munkebäcksgymnasiet i framtiden gör förändringar.

– Om vi bjuder in politiska organisationer eller ungdomsförbund kanske de endast sker till debatter. Då blir det tillfället de har att framföra sina budskap, och det får räcka. Det kan vara ett av många alternativ istället för bokbord, säger Broberg.