Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under det senaste året har den nazistiska rörelsen i Värmland vågat sig fram i offentlighetens ljus. Det får nu Nobelgymnasiet att inrätta ett projekt för att få stopp på rekryteringen av elever till nazistiska grupperingar. Projektet heter ”Det trygga Nobel”, skriver Värmlands Folkblad.

Projektet görs i samarbete med polis, socialförvaltning och Hassela och tanken är att personal från Hassela ska finnas på skolan ett par dagar i veckan.

En som under lång tid efterlyst samarbetesformer i Värmland för att stävja nazismen är Greger Wahlgren vid Brottsförebyggande Centrum och han finns också med i projektet.

- Det här är ett steg i rätt riktning, det tycker jag definitivt. På Nobelgymnasiet har gymnasieungdomar med nazistiska åsikter träffat likasinnade och på så sätt har de blivit fler på den skolan. Men det är också viktigt att även jobba ute i de andra skolorna för det är ju på gymnasienivå man får ärva problematiken från de andra skolorna.

- Därför måste man jobba med en hel kedja av åtgärder från grundskolan och upp till gymnasiet, säger han till VFB.

Projektet beräknas kosta 96 000 kronor under höstterminen och 122 000 kronor under vårterminen 2004.