Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Om man säger helt och hållet nej till alla olika former av muslimsk slöja, då är man islamofob. Då tänker man inte längre på slöjan i sig utan på islam, säger Orlando Mella.

Sedan 2005 har Orlando Mella, en gång om året, sammanställt resultatet av en undersökning kring svenska folkets attityder till mångfald i den så kallade Mångfaldsbarometern.

En majoritet av svenskarna är positiva till mångfalden, men det finns också en andel svenskar som är extremt negativa till mångfald, i årets undersökning 5,7 procent.

Kön och utbildning avgör

Precis som tidigare år verkar attityder till mångfald hänga ihop med utbildning, ålder och kön. Kvinnor är generellt mer positiva än män till mångfald, något som gör Sverige unikt. I andra Europeiska länder är det nämligen tvärtom.

Högutbildade personer är mer positiva till mångfald än lågutbildade. Detta tror Orlando Mella inte bara beror på att välutbildade har mer kunskap om världen.

- Jag har en teori om att utbildning gör att vi blir goda människor, säger Orlando Mella.

Vad gäller ålder så tenderar fortfarande äldre personer vara mer negativa till mångfald. Men i år visar undersökningen att även den unga delen av befolkningen blir mer negativa till mångfald, ett resultat av att det för många unga är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden tror Orlando Mella.

Negativa till slöjor

I analysen av resultatet av påståenden som till exempel "Böneutrop från moskéer stör mer än ljudet av kyrkklockor", "Kristna värderingar är modernare än muslimska" visar det sig att nästan halva befolkningen, 49,2 procent är mycket eller ganska negativa till mångfald i förhållande till religion, vilket är en ökning från tidigare år. Det blir än mer tydligt när undersökningen ställer frågor om muslimska slöjor.

I undersökningen får respondenterna svara på vad de tycker om fem olika typer av slöja, och lämpligheten i att bära dessa plagg i arbetet eller i skolan.

Hela 81,9 procent tycker det är helt oacceptabelt att bära burka, den heltäckande slöjan i skolan eller på jobbet. De slöjor som bara döljer håret, hiyab och shayla, tycker däremot en majoritet är okej att bära.

Sammantaget visar undersökningen att var femte svensk, 20,3 procent har ett extremt motstånd mot alla typer av muslimsk slöja, vliket enligt Orlando Mella är en bra indikator för graden av islamofobi i Sverige. Han tror att det delvis kan bero på att Sverige är ett sekulariserat land.

- Religion är privat, säger Orlando Mella. Han säger samtidigt att han är tveksam till att svenskarna skulle vara mer toleranta mot andra religioner.